Profetie in de Bijbel

Profetie

God laat Mozes het beloofde land zien

Deuteronomium 34:1-4 | Webmaster3 | ingevoerd: 08-11-2012
Profeet: God | Geadresseerde: Mozes
Trefwoorden: Mozes, God, beloofde land, Kanaän, Israël, landbelofte

Samenvatting

Vanaf een hoge berg laat God aan Mozes zien welk land Hij voor de joden heeft uitgekozen.

Bijbeltekst

1 Toen beklom Mozes, vanuit de vlakten van Moab, de berg Nebo, de top van de Pisga, die recht tegenover Jericho ligt. En de HEERE liet hem heel het land zien: van Gilead tot Dan,
2 heel Naftali, het land van Efraïm en Manasse, heel het land van Juda tot aan de zee in het westen,
3 het Zuiderland, de vlakte van de vallei van Jericho, de palmstad, tot aan Zoar.
4 En de HEERE zei tegen hem: Dit is het land waarvan Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb: Aan uw nageslacht zal Ik het geven. Ik heb het u met uw eigen ogen laten zien, maar u mag daarheen niet oversteken.

Uitleg

Na een reis van veertig jaar door de woestijn komt Mozes aan op de grens van het beloofde land. Zelf mag hij het niet ingaan. Wel krijgt hij van God te zien welk land het volk Israël in bezit mag nemen.

Genoemd worden:
- van Gilead (oostzijde van de Jordaan) tot Dan (noorden tegen de Hermon aan),
- heel Naftali (ten noordwesten van meer van Tiberias),
- het land van Efraïm (ten noorden van Jeruzalem) en Manasse (ten noorden van Efraïm),
- heel het land van Juda tot aan de zee in het westen (ten zuiden van Jeruzalem tot aan de Negev en de Middellandse Zee),
- het Zuiderland (de Negev),
- de vlakte van de vallei van Jericho,
- de palmstad, tot aan Zoar (ten oosten van de Dode Zee).

Het is een bevestiging van beloften die eerder al door God zijn gedaan.

Vervuld: ja

Israël heeft het land in bezit genomen.

Gerelateerde profetieën

Opnieuw landbelofte aan Jakob en zegening (Gen. 35:9-13)
God belooft Abram het land Kanaän (Gen. 15:7-21)
Landbelofte aan Abram (Gen. 12:1-7)