Profetie in de Bijbel

Profetie

Opnieuw landbelofte aan Jakob en zegening

Genesis 35:9-13 | Webmaster3 | ingevoerd: 27-02-2013 | gewijzigd: 27-02-2013
Profeet: God | Geadresseerde: Jakob
Trefwoorden: Jakob, IsraŽl, landbelofte, zegen

Samenvatting

God bevestigt de eerdere landbelofte aan Jakob en zegent hem.

Bijbeltekst

9 En God verscheen opnieuw aan Jakob, nadat hij uit Paddan-Aram gekomen was, en Hij zegende hem.
10 God zei toen tegen hem: Uw naam is Jakob, maar uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar IsraŽl zal uw naam zijn; en Hij gaf hem de naam IsraŽl.
11 Verder zei God tegen hem: Ik ben God, de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja, een menigte van volken zal uit u ontstaan; koningen zullen uit uw lichaam voortkomen.
12 Dit land, dat Ik Abraham en Izak gegeven heb, dat zal Ik aan u geven; en aan uw nageslacht na u zal Ik dit land geven.
13 Toen voer God op, bij hem vandaan, van de plaats waar Hij met hem gesproken had.

Uitleg

God zegt dat Jakob terug moet gaan naar Bethel, de plaats, waar Jakob eerde de landbelofte en debelofte van een groot nageslacht kreeg. Dit keer moet Jakob er een altaar bouwen. Als hij er is aangekomen verschijnt God aan hem.
- God verandert de naam Jakob in IsraŽl.
- God zegent IsraŽl: hij zal uitroeien tot veel volken.
- Het land dat God eerder aan Abraham en aan Isaak heeft gegeven, geeft God ook aan IsraŽl en zijn nageslacht.

Vervuld: ja

IsraŽl is gezegend met een groot nageslacht en veel volken zijn uit hem voortgekomen. Het verre nageslacht van IsraŽl woont inmiddels in het land IsraŽl.

Gerelateerde profetieŽn

God laat Mozes het beloofde land zien (Deut. 34:1-4)
God belooft Abram het land Kanašn (Gen. 15:7-21)
Landbelofte aan Abram (Gen. 12:1-7)

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder