Profetie in de Bijbel

Profetie

Sommigen zullen het koninkrijk zien voordat ze sterven

Markus 9:1 | Webmaster3 | ingevoerd: 10-09-2018 | gewijzigd: 22-10-2018
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Koninkrijk van God

Samenvatting

Sommigen zullen de dood niet proeven voordat ze de komst van het koninkrijk van God hebben gezien, zegt Jezus.

Bijbeltekst

1 En Hij zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij gezien zullen hebben dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is.

Uitleg

Dit vers hoort nog bij de laatste verzen van Markus 8. Daarin kondigt Jezus Zijn leiden aan en vertelt hij dat wie Hem wil volgen zijn kruis moet dragen. Jezus richt zich op zijn discipelen en 'de menigte'. In dit vers zegt hij dat van hen sommigen de dood niet zullen proeven voordat zij gezien zullen hebben dat het Koninkrijk van God met kracht gekomen is. Over wat hij bedoelt met het het zien van het koninkrijk, verschillen theologen van mening.

Het meest waarschijnlijke is dat Jezus doelt op de verheerlijking op de berg, die beschreven wordt in de volgende verzen van dit hoofdstuk. Jezus neemt Petrus, Jakobus en Johannes mee een hoge berg op. Daar verandert Zijn gedaante en worden Zijn kleren wit als sneeuw. Mozes en Elia verschijnen en zij praten met Jezus.
Andere geleerden denken dat Jezus doelde op:
- Zijn Opstanding.
- De uitstorting van de Heilige Geest.
- De verspreiding van de evangelie (wat gezien wordt als Koninkrijk).
- Of de wederkomst (maar dat kan niet want dan zou Jezus zich vergist hebben).

Vervuld: ja

Vier van de mogelijk verklaringen van de uitspraak van Jezus zijn vervuld:
- Enkele leerlingen hebben de heerlijkheid van Jezus gezien op de berg.
- De leerlingen zagen dat Jezus was opgestaan.
- Over leerlingen en vele anderen werd de Heilige geest uitgestort.
- Verschillende leerlingen en anderen waren getuigen van de stichting van de kerk.

Gerelateerde profetieën

De Zoon des mensen zal komen om te oordelen (Mat. 16:24-28)
Sommigen zullen het koninkrijk zien voordat ze sterven (Luc. 9:27)