Profetie in de Bijbel

Profetie

Sommigen zullen het koninkrijk zien voordat ze sterven

Lucas 9:27 | Webmaster3 | ingevoerd: 09-01-2019 | gewijzigd: 09-01-2019 | 3 reacties
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, Koninkrijk van God

Samenvatting

Sommigen zullen niet sterven voordat ze het Koninkrijk van God gezien hebben.

Bijbeltekst

27 En Ik zeg u in waarheid: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij het Koninkrijk van God gezien hebben.

Uitleg

Dit vers sluit aan op de verzen waarin Jezus Zijn leiden aankondig en vertelt hij dat wie Hem wil volgen zijn kruis dagelijks moet opnemen. Jezus richt zich op zijn discipelen. In dit vers zegt hij dat "sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij het Koninkrijk van God gezien hebben". Over wat hij bedoelt met het het zien van het koninkrijk, verschillen theologen van mening.

Het meest waarschijnlijke is dat Jezus doelt op de verheerlijking op de berg, die beschreven wordt in de volgende verzen van dit hoofdstuk (v. 28-36). Jezus neemt Petrus, Jakobus en Johannes mee een berg op. Daar verandert Zijn gezicht en worden Zijn kleren wit als sneeuw. Mozes en Elia verschijnen en zij praten met Jezus.
Andere geleerden denken dat Jezus doelde op:
- Zijn Opstanding.
- De uitstorting van de Heilige Geest.
- De verspreiding van de evangelie (wat gezien wordt als Koninkrijk).
- Of de wederkomst (maar dat kan niet want dan zou Jezus zich vergist hebben).

Vervuld: ja

Vier van de mogelijk verklaringen van de uitspraak van Jezus zijn vervuld:
- Enkele leerlingen hebben de heerlijkheid van Jezus gezien op de berg.
- De leerlingen zagen dat Jezus was opgestaan.
- Over leerlingen en vele anderen werd de Heilige geest uitgestort.
- Verschillende leerlingen en anderen waren getuigen van de stichting van de kerk.

Gerelateerde profetieŽn

Sommigen zullen het koninkrijk zien voordat ze sterven (Mar. 9:1)
De Zoon des mensen zal komen om te oordelen (Mat. 16:24-28)

Reacties

Funnel plots display the relationship between each study s effect size and SE; an asymmetric distribution of studies around the mean effect size indicates the possibility of publication bias buy cialis generic online In that case Surface 2 could be the only device they need, he says

rapocloma | 29-01-2023 08:44

over the counter clomid Folic acid This B- vitamin, in addition to improving blood flow, prevents elevated blood pressure

rapocloma | 02-02-2023 18:32

The DOACs are distinct in that each agent is predisposed to DIs according to the route of metabolism Table 3, either dual CYP3A4 and P gp rivaroxaban and apixaban or P gp alone dabigatran and edoxaban, as well as the magnitude of the dependence on these metabolic pathways omifin where to buy

rapocloma | 07-02-2023 18:13

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder