Profetie in de Bijbel

Profetie

Sommigen zullen het koninkrijk zien voordat ze sterven

Lucas 9:27 | Webmaster3 | ingevoerd: 09-01-2019 | gewijzigd: 09-01-2019
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, Koninkrijk van God

Samenvatting

Sommigen zullen niet sterven voordat ze het Koninkrijk van God gezien hebben.

Bijbeltekst

27 En Ik zeg u in waarheid: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij het Koninkrijk van God gezien hebben.

Uitleg

Dit vers sluit aan op de verzen waarin Jezus Zijn leiden aankondig en vertelt hij dat wie Hem wil volgen zijn kruis dagelijks moet opnemen. Jezus richt zich op zijn discipelen. In dit vers zegt hij dat "sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij het Koninkrijk van God gezien hebben". Over wat hij bedoelt met het het zien van het koninkrijk, verschillen theologen van mening.

Het meest waarschijnlijke is dat Jezus doelt op de verheerlijking op de berg, die beschreven wordt in de volgende verzen van dit hoofdstuk (v. 28-36). Jezus neemt Petrus, Jakobus en Johannes mee een berg op. Daar verandert Zijn gezicht en worden Zijn kleren wit als sneeuw. Mozes en Elia verschijnen en zij praten met Jezus.
Andere geleerden denken dat Jezus doelde op:
- Zijn Opstanding.
- De uitstorting van de Heilige Geest.
- De verspreiding van de evangelie (wat gezien wordt als Koninkrijk).
- Of de wederkomst (maar dat kan niet want dan zou Jezus zich vergist hebben).

Vervuld: ja

Vier van de mogelijk verklaringen van de uitspraak van Jezus zijn vervuld:
- Enkele leerlingen hebben de heerlijkheid van Jezus gezien op de berg.
- De leerlingen zagen dat Jezus was opgestaan.
- Over leerlingen en vele anderen werd de Heilige geest uitgestort.
- Verschillende leerlingen en anderen waren getuigen van de stichting van de kerk.

Gerelateerde profetieën

Sommigen zullen het koninkrijk zien voordat ze sterven (Mar. 9:1)
De Zoon des mensen zal komen om te oordelen (Mat. 16:24-28)