Profetie in de Bijbel

Profetie

God keert terug als de joden in hun benauwdheid Hem zoeken

Hosea 5:15 | Webmaster3 | ingevoerd: 10-11-2015 | gewijzigd: 13-11-2015
Profeet: Hosea | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Hosea, Jezus, komst, wederkomst, benauwdheid, joden, duivel

Samenvatting

In dit vers profeteert Hosea dat God zal komen, vertrekken en terugkeren. De terugkeer vindt plaats wanneer de joden Hem in hun benauwdheid aanroepen.

Bijbeltekst

15 Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats,
totdat zij zich schuldig weten
en Mijn aangezicht zoeken.
In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken.

Uitleg

Dit korte vers bevat heel veel informatie. Het gaat over de komst, hemelvaart en terugkomst van Jezus. Ook de verdrukking die de joden zullen ondergaan, komt ter sprake. Om een goed beeld te krijgen van deze korte tekst, volgt hier dit korte vers nog eens in twee andere vertalingen.

Naardense Bijbel:
ik ga heen en keer terug naar mijn plek,
totdat zij hun schuld beseffen
en mijn aanschijn zoeken;
eenmaal in het nauw
zullen zij in de morgenschemer
naar mij hunkeren!


Willibrordvertaling:
Ik wil teruggaan naar mijn woonplaats,
totdat zij hun schuld bekennen en mijn aangezicht zoeken.
In hun nood zullen zij naar Mij uitzien.


Bijbel in Gewone Taal:
Ik laat hen alleen achter, totdat ze begrijpen waarom ze gestraft zij. Dan zullen ze bang zijn, zullen ze weer naar mij verlangen.

De 'Hij' die hier aan het woord is, is, God. Hij is degene die in de voorgaande verzen Israël waarschuwt en straft. God zegt dat Hij terugkeert naar Zijn plaats nadat de joden hun schuld hebben bekend en Zijn aangezicht gezocht hebben. Dat 'terugkeren' impliceert dat God al eerder bij de joden is geweest en weer is vertrokken. We weten dat God in de vorm van Jezus naar de aarde kwam en daarna naar de hemel ging. Kennelijk komt dezelfde Jezus nog een keer naar de aarde. We lezen in dit vers wanneer dit zal gebeuren: als de joden in het nauw zitten (een tijd van nood), hun schuld beseffen (of bekennen) en Zijn aangezicht zoeken.

Dit vers kan verklaren waarom de duivel actief bleef na de kruisiging en opstanding van Jezus. Je zou verwachten dat die zich gewonnen gaf maar in plaats daarvan bleef hij actief en had hij het in het bijzonder op de joden gemunt. Hij weet dat Jezus terugkomt, wanneer de joden daar om vragen. Als er geen joden meer zijn, kunnen die ook niet om de wederkomst vragen en houdt de duivel vrij spel.

Vervuld: gedeeltelijk

God is als Jezus van Nazareth naar de aarde gekomen. Daarvandaan is Hij naar de hemel gegaan maar nog niet terug gekomen. Dat gebeurt pas wanneer de joden Hem in hun benauwdheid ernstig zoeken en hun schuld bekennen.

Gerelateerde profetieën

Als God Zijn gezicht laat zien, is Israël gered (Ps. 80:1-20)
God toont Israël Zijn gezicht en elk volk zal Hem loven (Ps. 67:1-8)
God komt een einde maken aan het onrecht (Jes. 59:15-20)
Jezus over zijn wederkomst (Mat. 24:29-31)
Jezus over zijn wederkomst (Mar. 13:24-27)
Jeruzalem wordt verwoest, Jezus komt terug als de Joden Hem erkennen (Luc. 13:34-35)
Jezus zal ooit terugkomen uit de hemel (Hand. 3:19-26)