Profetie in de Bijbel

Profetie

Israël wordt een vruchtbaar land, het volk keert terug

Amos 9:11-15 | Webmaster3 | ingevoerd: 24-11-2012 | gewijzigd: 01-10-2014
Profeet: Amos | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Amos, oprichting Israël, terugkeer joden, diaspora

Samenvatting

Amos profeteert over de heroprichting van het land Israël. Het zal een vruchtbaar land zijn. De joden zullen ernaar terugkeren en nooit meer uit hun land weggerukt worden.

Bijbeltekst

11 Op die dag zal Ik oprichten
de vervallen hut van David.
Zijn scheuren zal Ik dichtmaken,
en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten,
Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af;
12 zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen, en alle heidenvolken
waarover Mijn Naam is uitgeroepen,
spreekt de HEERE, Die dit doet.

13 Zie, er komen dagen,
spreekt de HEERE,
dat de ploeger de maaier zal ontmoeten
en de druiventreder de zaaier,
en dat de bergen zullen druipen van jonge wijn
en al de heuvels doordrenkt zullen worden.
14 Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël.
Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen,
zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken,
zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten.
15 Ik zal hen in hun land planten,
en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land,
dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God.

Uitleg

Amos profeteert dat er een dag komt dat Israël ("de vervallen hut van David") opnieuw opgericht wordt. Dat gebeurde op 14 mei 1948 toen David Ben Goerion de staat Israël uitriep. Amos schrijft ook dat het land vruchtbaar zal zijn en dat de steden herbouwd zullen worden. Ook schrijft hij dat God de joden in hun land zal planten (terugkeer dus van de joden uit de diaspora). God belooft ook dat ze nooit meer weggerukt zullen worden uit hun land.

Vervuld: ja

Dit is vervuld in de twintigste eeuw. Joden die over de aarde verspreid waren (dat wordt net voor dit Bijbelgedeelte door Amos beschreven), zijn teruggekeerd in hun land. Het is vruchtbaar en de steden zijn herbouwd. Premier Benjamin Netanyahu citeerde deze woorden in een toespraak voor de Verenigde Naties in 2013.

Gerelateerde profetieën

Ezechiëls visioen van de beenderen (Ez. 37:1-14)
Jesaja over de terugkeer van de joden naar Israël (Jes. 11:11-12)
De joden zullen, nadat ze gestraft zijn, terugkeren naar Israël (Jer. 32:37-44)
De joden zullen vanaf de uithoeken van de aarde terugkeren (Jes. 41:8-10)
God brengt de joden terug naar Israël (Ez. 34:10-16)
Joden uit alle uithoeken van de aarde keren terug naar Israël (Jer. 31:1-9)
God brengt de Joden weer bijeen (Deut. 30:3-5)