Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus zal ons wegrukken uit deze wereld

Galaten 1:1-5 | Webmaster3 | ingevoerd: 27-04-2016 | gewijzigd: 27-04-2016 | 3 reacties
Profeet: Paulus | Geadresseerde: Galaten
Trefwoorden: opname, Paulus, Galaten

Samenvatting

Paulus schrijft aan de Galaten dat Jezus ons zal ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld.

Bijbeltekst

1 Paulus, een apostel – geroepen, niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft –
2 en al de broeders die bij mij zijn, aan de gemeenten van Galatië:
3 genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus,
4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.
5 Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Uitleg

Dit is de aanhef van de brief van Paulus aan de gemeenten in Galatië. Hij schrijft in vers 4 iets opmerkelijks over Jezus. Die heeft Zichzelf gegeven voor onze zonden opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld. Voor het woord 'ontrukken' gebruikt Paulus het Griekse woord ἐξαιρέω. Dit wordt op andere plaatsen vertaald met verlossen (4x), uitrukken (2x) en ontzetten (1x). Het lijkt dat Paulus hier doelt op de opname van de gemeente.

Vervuld: nee

De gemeenten zijn nog niet weggerukt uit de slechte wereld.

Gerelateerde profetien

Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)
De doden zullen eerst opgenomen worden bij de opname (1 Tess. 4:13-18)
De antichrist komt nadat de afval is gekomen (2 Tess. 2:3-4)
Paulus legt uit wat er bij de opname gebeurt (1 Kor. 15:51-53)
Wie de HEERE aanroept wordt gered (Jl. 2:32)
De terugkeer van Jezus zal zijn als de bliksem (Luc. 17:22-24)

Reacties

Kenton gzFHTzaJkVwamD 5 28 2022 viagra and heart arrhythmia To evaluate the ability of these physicochemical properties to reduce the potential for abuse of HYSINGLA ER, a series of in vitro laboratory studies, pharmacokinetic studies and clinical abuse potential studies was conducted

rapocloma | 25-01-2023 08:16

lasix side effects on kidneys Lancet 2000; 355 547 8

rapocloma | 30-01-2023 14:36

And, because the alleged warranties reached the third party payor only by way of a treating physician s prescription pad, if at all, they could not have formed the basis of a bargain between the payor and AstraZeneca, as is required under state law buy cialis online safely

rapocloma | 03-02-2023 02:24

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder