Profetie in de Bijbel

Profetie

Verschijnselen in de hemel

Mattheüs 24:29-30 | Webmaster3 | ingevoerd: 20-11-2013
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: zon, maan, tekenen, Jezus, Olijfberg

Samenvatting

Na de grote verdrukking zullen er aan de hemel verschillende tekenen te zien zijn.

Bijbeltekst

29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen;

Uitleg

Na een periode van grote verdrukking, zullen verschillende astronomisch verschijnselen waar te nemen zijn:
1 - De zon wordt verduisterd.
2 - De maan zal niet meer schijnen.
3 - De krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
4 - Het teken van de Zoon des mensen verschijnt aan de hemel.
Het zullen de laatste tekenen zijn voor de wederkomst van Jezus.

Was met verschijnsel 3 bedoeld wordt (de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden) is onduidelijk. Sommigen denken dat gedoeld wordt op het sterk wiebelen van de aardas, maar dat zou je misschien beter een kracht van de aarde kunnen noemen.

Hoe het teken van de Zoon des mensen aan de hemel eruit zal zien, is ook onduidelijk. In Genesis 1:14 lezen we dat God lichten schiep die niet alleen bedoeld zijn om scheiding te maken tussen dacht en nacht en bedoeld waren voor tijdsbepaling, maar ook "tot tekenen" dienen (in de HSV is "tot tekenen" gesneuveld, maar het staat wel in de originele Hebreeuwse tekst). Jammer dat we tegenwoordig zo weinig weten van de betekenis van de stand van de hemellichamen.

Vervuld: nee

De periode van grote verdrukking is nog niet gekomen en de combinatie van deze tekenen is nog niet waargenomen.

Opmerkingen

Markus 13 schrijft dat in deze periode de sterren van de hemel zullen vallen. Lucas 21 vermeldt daarnaast ook "het bulderen van zee en golven". Hij beschrijft ook de angst en radeloosheid die de verschijnselen teweeg zullen brengen.

Gerelateerde profetieën

Verschijnselen in de hemel (Mar. 13:24-25)
Tekenen aan de hemel en angst onder de volken (Luc. 21:25-28)
Geen sterlicht, geen maanlicht en zonsverduistering (Jes. 13:10)