Profetie in de Bijbel

Profetie

Tekenen aan de hemel en angst onder de volken

Lucas 21:25-28 | Webmaster3 | ingevoerd: 20-11-2013 | gewijzigd: 22-08-2017
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: benauwdheid, radeloosheid, volken, zon, maan, sterren, golven, krachten van de hemelen, Jezus, Olijfberg

Samenvatting

Jezus vertelt wat er voor zijn terugkomst gebeurt: tekenen aan de hemel, krachten van de hemelen worden bewogen, angst onder de mensen.

Bijbeltekst

25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.
26 En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Uitleg

Wat gebeurt er voor dat Jezus op aarde als Zoon des Mensen terugkeert? Hij vertelde het aan zijn volgelingen.

Dit zal er gebeuren:
1 - Tekenen in zon, maan en sterren.
2 - Op aarde benauwdheid onder de volken wegens:
- bulderen van zee en golven
- dingen die de wereld zullen overkomen
- krachten van de hemelen die heftig bewogen worden
3 - De mensen zullen de Zoon des mensen zien.

Fascinerend is vers 28. De volgelingen wordt daarin opgeroepen om omhoog te kijken als deze dingen beginnen te gebeuren, kennelijk als de tekenen in zon, maan en sterren zichtbaar zijn. Hun verlossing is dan nabij. Kennelijk zullen ze de benauwdheid die volgt op deze tekenen, niet meemaken. Het lijkt een verwijzing naar het weghalen van christen van de aarde voor dat tijd van zware verdrukking aanbreekt (in theologiejargon: 'de opname van de gemeente').

In de tekst is een duidelijk onderscheid tussen de discipelen die worden aangesproken ('uw' in vers 28) en de bewoners van de aarde in de andere verzen ('de volken', 'de mensen', 'zij').

Vervuld: nee

Deze verschijnselen hebben zich nog niet voorgedaan. De Zoon des mensen is nog niet teruggekomen.

Gerelateerde profetieën

Verschijnselen in de hemel (Mat. 24:29-30)
Verschijnselen in de hemel (Mar. 13:24-25)
Geen sterlicht, geen maanlicht en zonsverduistering (Jes. 13:10)
Zesde zegel: aardbeving, verduisteringen, vallende sterren (Op. 6:12-17)