Profetie in de Bijbel

Profetie

Geen sterlicht, geen maanlicht en zonsverduistering

Jesaja 13:10 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-02-2013 | gewijzigd: 06-02-2013
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: Israël, Babel
Trefwoorden: Babel, verwoesting, zon, maan, sterren, zonsverduistering

Samenvatting

Jesaja profeteert dat er een dag zal komen dat de zon verduisterd opkomt, er geen maanlicht zal zijn en de sterren niet zullen schijnen.

Bijbeltekst

10 Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden
zullen hun licht niet laten schijnen,
de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt,
en de maan zal haar licht niet laten schijnen.

Uitleg

Jesaja 13 gaat over de ondergang van Babel. Op de dag van de ondergang zal de zon verduisterd opkomen en zullen de sterren en de maan niet schijnen.

Vervuld: nee

Deze verschijnselen hebben zich nog niet voorgedaan. De verwoesting van Babel is nog niet gebeurd.

Gerelateerde profetieën

Zesde zegel: aardbeving, verduisteringen, vallende sterren (Op. 6:12-17)
Verschijnselen in de hemel (Mat. 24:29-30)
Tekenen aan de hemel en angst onder de volken (Luc. 21:25-28)
Verschijnselen in de hemel (Mar. 13:24-25)