Profetie in de Bijbel

Profetie

Verschijnselen in de hemel

Markus 13:24-25 | Webmaster3 | ingevoerd: 20-11-2013
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: zon, maan, sterren, krachten in de hemelen, Jezus, astronomie, Olijfberg

Samenvatting

Na de verdrukking, voordat Jezus terugkomt, zullen aan de hemel verschillende verschijnselen te zien zijn.

Bijbeltekst

24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven.
25 En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Uitleg

Markus meldt dat na de periode van de verdrukking enkele bijzonder astronomische verschijnselen zijn waar te nemen:
1 - De zon wordt verduisterd.
2 - De maan zal niet schijnen.
3 - De sterren vallen van de hemel.
4 - De krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden.
Het zullen de laatste tekenen zijn voor de wederkomst van Jezus.

Verschijnselen 1 en 2 kunnen wijzen op een zonsverduistering, waarbij de maan - vanuit de aarde gezien - voor de zon langs trekt. De zon wordt verduisterd en de maan schijnt niet.

Verschijnsel 3 zouden meteoren (vallende sterren) kunnen zijn.

Wat verschijnsel 4 is, is niet zo makkelijk te zeggen. Mogelijk gaat het om de aardas die wiebelt.

Vervuld: nee

Deze combinatie van verschijnselen heeft zich (na de grote verdrukking) nog niet voorgedaan.

Opmerkingen

Lucas 21 voegt aan de verschijnselen ook "het bulderen van zee en golven" toe en beschrijft dat die de volken angst zullen aanjagen.

Gerelateerde profetieën

Verschijnselen in de hemel (Mat. 24:29-30)
Tekenen aan de hemel en angst onder de volken (Luc. 21:25-28)
Joël beschrijft hoe de Dag van de HEERE eruitziet (Jl. 2:1-11)
Zesde zegel: aardbeving, verduisteringen, vallende sterren (Op. 6:12-17)