Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus keert op een wolk terug op aarde

Lucas 21:27-28 | Webmaster3 | ingevoerd: 25-11-2013 | gewijzigd: 28-12-2013
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, wederkomst, Olijfberg, discipelen

Samenvatting

Jezus vertelt hoe zijn wederkomst eruitziet: hij komt in een wolk met grote kracht en heerlijkheid.

Bijbeltekst

27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Uitleg

Jezus vertelt aan zijn discipelen op de Olijfberg hoe zijn wederkomst eruitziet. De mensen zullen hem zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Als hier met 'de mensen' het zelfde bedoeld wordt met 'de mensen in vers 26, gaat het om alle mensen op aarde. Interessant hoe iedereen dat te zien krijgt! Jezus roept op om - als deze dingen beginnen te geschieden - omhoog te kijken, in verwachting van zijn wederkomst. Het gaat dus kennelijk niet om iets wat voor christenen plotseling gebeurt, in tegenstelling tot de opname van de gemeente.

Vervuld: nee

Jezus is nog niet terug gekomen.

Gerelateerde profetieën

Zoon des mensen komt op de wolken (Mar. 13:26-27)
Zoon des mensen komt op de wolken (Mat. 24:30-31)
De Zoon des mensen zal komen om te oordelen (Mat. 16:24-28)