Profetie in de Bijbel

Profetie

Zoon des mensen komt op de wolken

Markus 13:26-27 | Webmaster3 | ingevoerd: 25-11-2013 | gewijzigd: 28-12-2013
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, Olijfberg, wederkomst, uitverkorenen

Samenvatting

Jezus beschrijft hoe hij terugkeert op aarde: op de wolken en met grote kracht en heerlijkheid.

Bijbeltekst

26 En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.
27 En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.

Uitleg

Jezus vertelt op de Olijfberg aan zijn discipelen hoe zijn wederkomst eruitziet. Na opmerkelijke verschijnselen aan de hemel en op aarde, zullen 'ze' de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote kracht en heerlijkheid. 'Ze' is door de Nieuwe Bijbelvertaling vertaald als 'men'. Mogelijk bedoelt Jezus 'de uitverkorenen' die in vers 22 genoemd worden. Jezus zal daarna de engelen erop uitsturen om zijn uitverkorenen bijeen te brengen. Net als in Mattheüs meldt Markus niet wat er Jezus en de uitverkorenen vervolgend gaan doen.

Vervuld: nee

Jezus is nog niet terug gekomen.

Gerelateerde profetieën

Zoon des mensen komt op de wolken (Mat. 24:30-31)
Jezus keert op een wolk terug op aarde (Luc. 21:27-28)
De Zoon des mensen zal komen om te oordelen (Mat. 16:24-28)
Jezus verlost christenen van de komende toorn (1 Tess. 1:9-10)