Profetie in de Bijbel

Profetie

Zoon des mensen komt op de wolken

Mattheüs 24:30-31 | Webmaster3 | ingevoerd: 25-11-2013 | gewijzigd: 28-12-2013
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: wederkomst, Zoon des mensen, wolken, bazuingeschal, uitverkorenen, Olijfberg, bazuinen

Samenvatting

Nadat aan de hemel het teken van Zoon des mensen is verschenen, zal Jezus terugkomen op aarde.

Bijbeltekst

30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Uitleg

Jezus vertelt op de Olijfberg aan zijn discipelen hoe zijn terugkomst op aarde eruit zal zien. Hij zegt dat eerst aan de hemel het teken van de Zoon des mensen te zien zal zijn en dat alle stammen op aarde rouw zullen bedrijven. Vervolgens zullen ze Jezus op de wolken zien komen. Het moet een indrukwekkend beeld zijn: Jezus komt met grote kracht en heerlijkheid. Daarna zullen de engelen onder luid bazuingeschal Zijn uitverkorenen bijeenbrengen. Wat Jezus en de uitverkorenen vervolgens gaan doen, beschrijft Mattheüs niet in dit hoofdstuk.

Vervuld: nee

Jezus is nog niet terug gekomen.

Gerelateerde profetieën

Zoon des mensen komt op de wolken (Mar. 13:26-27)
Jezus keert op een wolk terug op aarde (Luc. 21:27-28)
De Zoon des mensen zal komen om te oordelen (Mat. 16:24-28)
Jezus verlost christenen van de komende toorn (1 Tess. 1:9-10)