Profetie in de Bijbel

Profetie

David schuilt bij God totdat de rampen voorbij zijn

Psalm 57:1-2 | Webmaster3 | ingevoerd: 11-07-2016 | gewijzigd: 11-07-2016
Profeet: David | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: David, rapture, opname, rampen, vleugels

Samenvatting

David neemt zijn toevlucht tot God, totdat de rampen voorbij zijn gegaan.

Bijbeltekst

1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Richt niet te gronde’; toen hij voor Saul vluchtte in de grot.
2 Wees mij genadig, o God, wees mij genadig,
want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen;
ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels,
totdat de rampen voorbij zijn gegaan.

Uitleg

In deze psalm beschrijft David dat hij in de problemen zit, en dat hij zijn toevlucht tot God neemt, totdat de rampen voorbij gegaan zijn. We lezen dat God ondertussen de vijanden van David verslaat. De psalm kan een verwijzing zijn naar de opname van de gemeente. Die mag schuilen in het huis van de Vader, terwijl God Zijn tegenstanders straft.

Vervuld: nee

In profetische zin is deze tekst nog niet uitgekomen. Christenen kunnen in figuurlijke zin natuurlijk altijd schuilen bij God, maar zijn nog niet letterlijk naar het huis van de Vader gebracht en zo onder de vleugels van God gekomen, terwijl God op aarde Zijn tegenstanders straft.

Gerelateerde profetieën

De HEERE doet mij schuilen in Zijn hut (Ps. 27:5-6)
Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)
Ontkomen aan de Dag van de HEERE is misschien mogelijk (Zef. 2:1-3)