Profetie in de Bijbel

Profetie

Ontkomen aan de Dag van de HEERE is misschien mogelijk

Zefanja 2:1-3 | Webmaster3 | ingevoerd: 09-12-2013 | gewijzigd: 21-07-2014
Profeet: Zefanja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Dag van de HEERE, redding, Zefanja, zachtmoedigen, gerechtigheid, rapture

Samenvatting

Zefanja doet een interessante oproep: zoek de HEERE en misschien kun je dan ontkomen aan de toorn van de HEERE.

Bijbeltekst

1 Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf,
volk zonder verlangen naar God,
2 voordat het besluit het licht ziet
– een dag gaat als kaf voorbij –
voordat over u komt
de brandende toorn van de HEERE,
voordat over u komt
de dag van de toorn van de HEERE.
3 Zoek de HEERE,
alle zachtmoedigen van het land,
die Zijn recht uitvoeren.
Zoek gerechtigheid,
zoek zachtmoedigheid,
misschien zult u dan verborgen worden
op de dag van de toorn van de HEERE.

Uitleg

In hoofdstuk 1 beschrijft Zefanja hoe verschrikkelijk de dag van de HEERE zal zijn. In dit hoofdstuk gloort er een beetje hoop. Zefanja roept zachtmoedigen op de HEERE op te zoeken en gerechtigheid en zachtmoedigheid te zoeken want "misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de HEERE". Fascinerend. Er is misschien dus een plek waar aan de vreselijke wraak van God te ontkomen is.

Misschien heeft het te maken met het advies dat Jezus geeft in Mattheüs 24 en Markus 13. Hij roept mensen die in Judea zijn op te vluchten als ze de gruwel van verwoesting zien staan op de heilige plaats. Mogelijk heeft het te maken met 'de rapture': de opname van de gemeente.

Vervuld: nee

De dag van de HEERE is nog niet aangebroken. We weten niet precies hoe de redding eruit zal zien.

Gerelateerde profetieën

Joël beschrijft hoe de Dag van de HEERE eruitziet (Jl. 2:1-11)
Zefanja over de Dag van de HEERE (Zef. 1:14-18)
Jezus kondigt de grote verdrukking aan (Mat. 24:15-22)
Jezus vertelt wanneer de grote verdrukking begint (Mar. 13:14-20)
God komt om de goddelozen te oordelen (Mal. 4:1-3)
Henoch profeteerde over het oordeel van God (Judas. 1:14-15)
Als God vergelding brengt zullen de gelovigen beschermd worden (Ps. 91)
De doden zullen eerst opgenomen worden bij de opname (1 Tess. 4:13-18)
David schuilt bij God totdat de rampen voorbij zijn (Ps. 57:1-2)
De HEERE doet mij schuilen in Zijn hut (Ps. 27:5-6)
Jesaja over de dag van de Heer (Jes. 13:1-10)
Mensen worden zeldamer dan goud (Jes. 13:12)
God zal de wereld straffen (Jes. 13:11)