Profetie in de Bijbel

Profetie

De HEERE doet mij schuilen in Zijn hut

Psalm 27:5-6 | Webmaster3 | ingevoerd: 26-06-2016 | gewijzigd: 26-06-2016 | 7 reacties
Profeet: David | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: rots, rapture, Jeuzs, opname van de gemeente

Samenvatting

David schrijft dat de HEERE hem laat schuilen in Zijn hut. Een hint naar de opname van de gemeente.

Bijbeltekst

5 Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut
in dagen van onheil.
Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent,
Hij plaatst mij hoog op een rots.

Uitleg

In Psalm 27 beschrijft David hoe de HEERE een schuilplaats voor hem is, wanneer hij bedreigd wordt. Profetisch interessant is vers 5, waar David zegt dat de HEERE hem laat schuilen in dagen van onheil. Het lijkt betrekking te hebben op de opname van de gemeente. Als het onheil komt kunnen we schuilen "in Zijn hut", "het verborgene van Zijn tent" en "op een rots". Het is interessant dat David hier het woord "rots" gebruikt. In de Bijbel is dit vaak het beeld van Jezus (1 Kor. 10 leert ons dit).

Vervuld: nee

De gelovigen zijn nog niet weggerukt van deze aarde om te schuilen bij Jezus.

Gerelateerde profetien

Jezus zal ons wegrukken uit deze wereld (Gal. 1:1-5)
Als God vergelding brengt zullen de gelovigen beschermd worden (Ps. 91)
Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)
Wie de HEERE aanroept wordt gered (Jl. 2:32)
Ontkomen aan de Dag van de HEERE is misschien mogelijk (Zef. 2:1-3)
Dwaze meisje vergeten olie (Mat. 25:1-13)
Bewoners van de aarde worden overvallen door de verdrukking (Luc. 21:34-36)
Bewaard worden voor het uur van verzoeking is mogelijk (Op. 3:10)
David schuilt bij God totdat de rampen voorbij zijn (Ps. 57:1-2)

Reacties

De opname van de Gemeente wordt duidelijk genoemd in 1 Thessalonicenzen 4 vs.15-18 en in 1 Korinthe 15:51.
Onzichtbaar voor de wereld, maar wij, de wedergeboorenen, zullen Hem zien!, maar wèl merkbaar door de miljoenen verdwenen mensen, de Kinderen van God, de Bruid van de Heere Jezus!
Dit is de wederkomst voor de Zijnen! Zijn Bruid. Deze uitleg wordt helaas in de kerken anders gezien en verwisseld met de "jongste dag", waar echter de Heere ZICHTBAAR zal verschijnen met de Zijnen(!), om Zijn volk te redden(Olijfberg splijt in tweeën) en om de boze machten te oordelen. Dan begint Zijn regering op aarde als "Koning der koningen", die 1000 jaar zal duren. De Gerechtigheid zal daar 'heersen'! ( niet wonen; dat is op de nieuwe hemel en aarde)

Cor Bouman | 15-11-2016 11:06

Ja, Openbaring 3:10 spreekt hier ook! Over deze Liefde van de Heer, voor degenen die Zijn Naam niet verloochenen in deze tijd en Zijn Woord bewaren! (hoogachten en onvoorwaaardelijk geloven!)
Voor contact: corbouman@hotmail.com

Cor Bouman | 15-11-2016 11:09

generic cialis online europe PMID 35361864 Free PMC article

rapocloma | 28-01-2023 18:38

doxycycline 100mg canada 2 years range 13 51; 41 were male

rapocloma | 02-02-2023 04:42

Thoracic surgeon shortage in Australia tamoxifen class Arterial vasculature of the kidney in four different mammals illustrated in midsagittal sections of kidneys injected via the renal artery with Microfil silicone rubber

rapocloma | 07-02-2023 03:03

flurazepam and butorphanol both increase sedation best price for generic cialis It s called Breasts The Owner s Manual came out in 2018, so it hasn t been out long at all

Optorroli | 25-02-2023 22:36

cialis prescription online Georgianna Grumbles blinked what to expect from CBD gummies confidently, her tongue still swiping frequently in her mouth, Tyisha Center actually walked out doxycycline hyclate ok with CBD gummies room very quickly, obviously he was about to fly up, he nodded and pointed to the outside and said, Blythe Culton

Jurpive | 01-03-2023 00:43

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder