Profetie in de Bijbel

Profetie

Er komt een eeuwig koninkrijk

Daniël 7:27 | Webmaster3 | ingevoerd: 19-12-2016 | gewijzigd: 08-01-2017
Profeet: Daniël | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Daniël, koningschap, duizendjarig rijk

Samenvatting

Er komt een eeuwig koninkrijk.

Bijbeltekst

27 Maar het koningschap en de heerschappij
en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel
zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.
Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn,
en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen

Uitleg

Dit hoofdstuk gaat over de visioenen die Daniël kreeg tijdens een droom. De verzen die we hier behandelen komen uit de uitleg die Daniël krijgt (van een engel?). Ze verklaren de verzen 13 en 14 waarin we lezen dat Iemand als een Mensenzoon tot de Oude van dagen kwam "Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan."

In vers 27 lezen we:
Het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.
Het volk van de heiligen van de Allerhoogste is het waarschijnlijk het joodse volk; het volk van God. Het wordt in Ex. 19:6 "een koninkrijk van priesters en een heilig volk" genoemd, in Deut. 7:6 "een heilig volk voor de HEERE, uw God" en in Jes. 63:18 "Uw heilig volk".
Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn.
Het koninkrijk zal eeuwig duren.
Alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen
Alle andere heersers en rijken zullen ondergeschikt zijn aan de Koning die over het rijk regeert.

Vervuld: nee

Dit koninkrijk is nog niet van start gegaan op aarde.

Gerelateerde profetieën

Mensenzoon wordt koning (Dan. 7:13-14)
De Zoon van Maria zal op de troon van David zitten (Luc. 1:31-33)
Jezus komt vrede brengen op aarde (Zach. 9:10)