Profetie in de Bijbel

Profetie

Wie overwint heerst met ijzeren staf

Openbaring 2:26-28 | Webmaster3 | ingevoerd: 28-04-2017 | gewijzigd: 28-04-2017
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Johannes
Trefwoorden: staf, overwinnen, heidenen, morgenster

Samenvatting

Jezus schrijft aan de gemeente van Thyatira dat wie overwint, zal heersen over de heidenvolken.

Bijbeltekst

26 En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken.
27 En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.
28 En Ik zal hem de morgenster geven.

Uitleg

Dit is de vierde brief van Jezus aan een van de kerkelijke gemeenten in Klein Azië (het huidige Turkije). In elke brief vertelt Jezus was de gemeente goed doet, wat niet en wat er verbeterd moet worden. Ook komt elke brief met beloften aan wie de aanbevelingen volgt ("wie overwint"). De brieven zijn weliswaar aan specifieke gemeenten gericht, maar de afsluiting onder iedere brief leert ons dat de lessen voor alle gelovigen bedoeld zijn ("Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt").

Deze brief aan Thyatira bevat een bijzondere belofte aan wie overwint. Die zal macht krijgen over de heidenvolgen, hen hoeden met een ijzeren staf. Jezus zegt dat de heidenvolken als kruiken van een pottenpakker verbrijzeld zullen worden. De belofte wordt waarschijnlijk werkelijkheid als Jezus terug komt om - samen met de gelovigen - te heersen over de aarde.

Een tweede belofte is dat Jezus aan wie overwint "de morgenster" geeft. Met de morgenster wordt waarschijnlijk Jezus Zelf bedoeld (Op. 22:16).

Vervuld: nee

De eerste belofte is nog niet vervuld. De gelovigen heersen op aarde nog niet over de heidenvolken. De heidenvolken zijn nog niet verbrijzeld.

De tweede belofte is waarschijnlijk ook nog niet vervuld. In 2 Petr. 1:19 lezen we dat wij het profetisch woord hebben dat schijnt "totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart". Waarschijnlijk wordt met het aanbreken van dag de wederkomst van Jezus bedoelt. Zodra Hij op aarde regeert gaat de morgenster op in ons hart en hebben wij het profetische woord niet meer nodig (omdat Jezus bij ons is).

Opmerkingen

Enkele hoofdstukken verder in Openbaring komen we het heersen met een ijzeren staf weer tegen.
In Op. 12:5 lezen we dat een vrouw een mannelijk Kind baart dat "alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf".
In Op.19:15 lezen we over een ruiter op een wind paard die een ijzeren staf heeft waarmee hij de heidenvolken zal hoeden.

Gerelateerde profetieën

Wie overwint komt op de troon van Jezus te zitten (Op. 3:21)
Christenen die hebben volgehouden gaan duizend jaar regeren (Op. 20:4-6)
De gelovigen zullen ooit over de wereld en engelen oordelen (1 Kor. 6:1-3)
Jezus vertelt welke beloning zijn volgelingen krijgen (Mat. 19:27-30)