Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus kondigt zijn vertrek aan

Lucas 5:33-39 | Webmaster3 | ingevoerd: 17-03-2018 | gewijzigd: 17-03-2018
Profeet: Jezus | Geadresseerde: schriftgeleerden, discipelen
Trefwoorden: Jezus, vertrek, bruid, bruidegom, vasten

Samenvatting

Jezus profeteert dat Hij de aarde zal verlaten dat zijn volgelingen dan zullen vasten.

Bijbeltekst

33 En zij zeiden tegen Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij gebeden, en evenzo ook de discipelen van de Farizeeën, maar die van U eten en drinken?
34 Maar Hij zei tegen hen: Kunt u de bruiloftsgasten laten vasten, terwijl de Bruidegom bij hen is?
35 De dagen zullen echter komen, wanneer de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn; dan, in die dagen, zullen zij vasten.
36 Hij sprak ook tot hen een gelijkenis: Niemand zet een lap van een nieuw bovenkleed op een oud bovenkleed; anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren, en de lap van het nieuwe zal niet passen bij het oude.
37 En niemand doet nieuwe wijn in oude leren zakken; anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de wijn zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan.
38 Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven ze behouden.
39 En niemand die oude wijn drinkt, wil meteen nieuwe, want hij zegt: De oude is beter.

Uitleg

Kort nadat hij zich bij Jezus aangesloten heeft, organiseert tollenaar Levi een grote maaltijd waarop veel tollenaars en andere op af kwamen. Het leidt tot deze vraag van de schriftgeleerden en Farizeeën aan Jezus: "waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls en doen zij gebeden, en evenzo ook de discipelen van de Farizeeën, maar die van U eten en drinken?"

Uit het antwoord leren we dat vasten op dat moment niet gepast is (v. 36-39). Jezus vergelijkt zichzelf met de Bruidegom en zijn volgelingen met de bruiloftsgasten. Het is niet gepast te vasten zolang Bruidegom en gasten bij elkaar zijn. Jezus zegt ook dat de dagen zullen komen, wanneer de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn. Dan zullen zijn volgelingen vasten.

Met dit vasten wordt mogelijk de rouw bedoeld na het overlijden van Jezus. Je kunt het ook letterlijk nemen. In Handelingen lezen we verschillende keren dat christenen vasten.

Interessant is dat Jezus zich hier de Bruidegom noemt. De kerk wordt in Openbaring 19 getoond als de bruid die trouwt met het lam (Jezus).

Vervuld: ja

Jezus is gescheiden van zijn discipelen: hij is gestorven, begraven, opgestaan en naar de hemel gegaan.

Gerelateerde profetieën

Jezus kondigt zijn vertrek aan (Mat. 9:14-17)
Jezus profeteert over zijn vertrek (Mar. 2:18-22)
Jezus vertelt wat met Hem in Jeruzalem zal gebeuren (Luc. 18:31-34)