Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus vertelt wat met Hem in Jeruzalem zal gebeuren

Lucas 18:31-34 | Webmaster3 | ingevoerd: 27-11-2020 | gewijzigd: 27-11-2020
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, Jeruzalem, lijden, sterven

Samenvatting

Jezus zegt dat hij in Jeruzalem zal lijden en sterven.

Bijbeltekst

31 En Hij nam de twaalf bij Zich en zei tegen hen: Zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des mensen volbracht worden.
32 Want Hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden.
33 En zij zullen Hem doden, nadat zij Hem gegeseld hebben en op de derde dag zal Hij weer opstaan.
34 Zij begrepen echter niets van deze dingen en dit woord was voor hen verborgen en zij begrepen niet wat er gezegd werd.

Uitleg

Jezus vertelt gedetailleerd wat er met hem gaat gebeuren in Jeruzalem. Hij wordt:
- aan de heidenen overgeleverd;
- bespot;
- smadelijk behandeld;
- bespuwd;
- gegeseld;
- gedood.
Daarna zal hij op de derde dag weer opstaan.
Hij haalt de profeten aan, maar de twaalf discipelen begrijpen hem niet.

Vervuld: ja

Alle zeven onderdelen van deze profetie zijn vervuld.
- aan de heidenen overgeleverd: Mat.27:2, Hand.2:23;
- bespot: Mat.27:29, Mar.10:34.
- smadelijk behandeld: Mar.15:32;
- bespuwd: Mat.27:30, Mar.15:19;
- gegeseld; Mat.27:26, Mar.15:15.
- gedood: Hand.2:23, Hand.10:39;
- opgestaan: Mat.28, Mar.16:9;

Opmerkingen

De discipelen begrepen niet was Jezus bedoelde. In andere Bijbelgedeelten wordt niet begrijpen vergeleken met niet kunnen zien. Opmerkelijk is dat na deze verzen in Lucas de genezing van een blinde in Jericho volgt. Jezus geeft hem het gezichtsvermogen.

Gerelateerde profetieën

Jezus kondigt aan hoe Hij gedood zal worden (Mat. 20:17-19)
Jezus kondigt zijn lijden aan (Mat. 16:21)
Jezus kondigt Zijn lijden, dood en opstanding aan (Mar. 8:31-33)
Jezus kondigt zijn lijden, dood en opstanding aan (Luc. 9:22)