Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus profeteert over zijn vertrek

Markus 2:18-22 | Webmaster3 | ingevoerd: 26-12-2017 | gewijzigd: 05-01-2018
Profeet: Jezus | Geadresseerde: schriftgeleerden
Trefwoorden: Jezus, vasten, bruidegom

Samenvatting

Jezus zegt dat Hij niet altijd bij zijn volgelingen zal zijn.

Bijbeltekst

18 En de discipelen van Johannes en van de Farizeeën vastten; en zij kwamen en zeiden tegen Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes en van de Farizeeën wel en waarom vasten Uw discipelen niet?
19 En Jezus zei tegen hen: De bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de Bruidegom bij hen is? Zolang zij de Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten,
20 maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan, in die dagen, zullen zij vasten.
21 En niemand naait een lap niet-gekrompen stof op een oud bovenkleed; anders scheurt de nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude bovenkleed en ontstaat er een ergere scheur.
22 Ook doet niemand nieuwe wijn in oude leren zakken; anders doet de nieuwe wijn de zakken barsten en stroomt de wijn eruit en gaan de zakken verloren; maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen.

Uitleg

In antwoord op de vraag "Waarom vasten de discipelen van Johannes en van de Farizeeën wel en waarom vasten Uw discipelen niet?" laat Jezus weten dat dat nu ongepast is. Hij vergelijk zich met een bruidegom die ook niet vast als de bruiloftsgasten bij hem zijn. Het is net zo ongepast, als een lap niet-gekrompen stof op een oud bovenkleed te naaien of nieuwe wijn in oude zakken doen.
Maar er komt een tijd dat bruidegom wordt weggenomen, zegt Jezus, en dan zullen de volgelingen van Jezus vasten.
Met het vasten wordt mogelijk de rouw bedoeld na het overlijden van Jezus. Je kunt het ook letterlijk nemen. In Handelingen lezen we verschillende keren dat christenen vasten. Interessant is dat Hij zich hier de Bruidegom noemt. De kerk wordt in Openbaring 19 getoond als de bruid die trouwt met het lam (Jezus).

Vervuld: ja

Jezus is gescheiden van zijn discipelen: hij is gestorven, begraven, opgestaan en naar de hemel gegaan.

Opmerkingen

Jezus vergelijkt zicht hier met een bruidegom. Dat is een profetisch beeld dat op meer plaatsen voorkomt.

Gerelateerde profetieën

Jezus kondigt zijn vertrek aan (Mat. 9:14-17)
Jezus profeteert dat Hij zal lijden en opstaan uit de dood (Mat. 17:1-13)
Jezus zegt dat Hij verraden wordt, zal sterven en zal opstaan (Mat. 17:22-23)
Jezus kondigt zijn vertrek aan (Luc. 5:33-39)
Jezus vertelt wat met Hem in Jeruzalem zal gebeuren (Luc. 18:31-34)