Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus komt met de wolken

Openbaring 1:7 | Webmaster3 | ingevoerd: 15-04-2018 | gewijzigd: 02-05-2018
Profeet: Johannes | Geadresseerde: Johannes
Trefwoorden: Jezus, wederkomst

Samenvatting

Jezus komt terug en iedereen zal Jezus zien.

Bijbeltekst

7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

Uitleg

Dit vers komt uit de inleiding van Openbaring en gaat over Jezus.

Wat gebeurt er?
- Hij komt met de wolken. Net zoals hij vertrok van de aarde op Hemelvaartsdag: een wolk onttrok Jezus aan het zicht van zijn volgelingen (Hand. 1:9-11).
In het sanhedrin zei Jezus tegen de hogepriester: "Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel" (Mat.26:64).

- Elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben en alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Dit is een verwijzing naar Zacharia 12:10: "Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene."
Uit vers 9 van Zach. 12 weten we wanneer dit gebeurt: op de dag dat alle heidenvolken tegen Jeruzalem oprukken.

Vervuld: nee

Jezus is nog niet teruggekeerd.

Gerelateerde profetieën

Jezus keert op een wolk terug op aarde (Luc. 21:27-28)
Jezus over zijn wederkomst (Mar. 13:24-27)
Jezus komt terug op de wolken (Mat. 26:64)
Jezus over zijn wederkomst (Mat. 24:29-31)