Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus over zijn wederkomst

Markus 13:24-27 | Webmaster3 | ingevoerd: 04-01-2013 | gewijzigd: 12-11-2015 | 1 reactie
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Enkele discipelen
Trefwoorden: Jezus, terugkomst, wederkomst, zon, maan sterren, wolken

Samenvatting

Jezus vertelt hoe Zijn wederkomst eruitziet.

Bijbeltekst

24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven.
25 En de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden.
26 En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen in de wolken, met grote kracht en heerlijkheid.
27 En dan zal Hij Zijn engelen uitzenden en Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel.

Uitleg

Jezus vertelt dat hij terugkomt na een periode van verdrukking. De volgend zaken zullen gebeuren:
- de zon wordt verduisterd;
- de maan zal niet meer schijnen;
- de sterren zullen van de hemel vallen;
- de krachten in hemelen zullen heftig bewogen worden;
- te zien zal zijn dat Jezus in de wolken komt met grote kracht en heerlijkheid;
- Jezus stuurt zijn engelen eropuit om zijn uitverkorenen bijeen te brengen;
Met de gelijkenis van de vijgenboom (waaraan te zien is wanneer de zomer nadert) geeft Jezus vervolgens aan dat te zien is wanneer het een en ander te gebeuren staat. Hij voegt er daarna wel aan toe dat de dag en het moment zelfs niet bij de Zoon bekend zijn.

Vervuld: nee

Jezus is nog niet teruggekomen.

Gerelateerde profetieŽn

Jezus over zijn wederkomst (Mat. 24:29-31)
Jezus komt terug op de wolken (Mat. 26:64)
Jezus komt met de wolken (Op. 1:7)

Reactie

7 After this forerunner study, additional simplified gene signatures with prognostic value were published with the aim of identifying a minimal gene set order cialis However, When I try to reply to your PMs, it says you ve chosen not to receive PMs, so I hope you get this

Jurpive | 05-03-2023 16:18

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder