Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus over zijn wederkomst

Mattheüs 24:29-31 | Webmaster3 | ingevoerd: 04-01-2013 | gewijzigd: 12-11-2015 | 1 reactie
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Enkele discipelen
Trefwoorden: Olijfberg, Jezus, verdrukking, terugkomst, wederkomst, zon, maan, sterren

Samenvatting

Na een tijd van verdrukking en verschillende verschijnselen aan de hemel zal Jezus terugkeren op aarde.

Bijbeltekst

29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Uitleg

Een kleine groep discipelen krijgt op de Olijfberg van Jezus te horen wat er zoal in de toekomst zal gebeurden. Jezus vertelt onder andere hoe hij terug zal komen op aarde. De wederkomst zal plaatsvinden na een tijd van verdrukking. Dit gaat er gebeuren:
- de zon wordt verduisterd;
- de maan zal niet meer schijnen;
- de sterren zullen van de hemel vallen;
- de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden;
- aan de hemel verschijnt het teken van Jezus;
- alle stammen van de aarde zullen rouwen;
- alle stammen van de aarde zullen Jezus zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid;
- Jezus zendt onder luid bazuingeschal zijn engelen uit;
- de engelen brengen Zijn uitverkorenen bijeen;

Vervuld: nee

Jezus is nog niet teruggekeerd. De terugkeer is waarschijnlijk de afsluiting van een periode van zeven jaar waarin de antichrist regeert, een afgodsbeeld in te tempel in Jeruzalem plaats en er een vreselijke verdrukking plaatsvindt.

Gerelateerde profetien

Jezus over zijn wederkomst (Mar. 13:24-27)
Jezus komt terug op de wolken (Mat. 26:64)
Jezus komt met de wolken (Op. 1:7)

Reactie

This distorts the pricing of financialassets, encourages lazy analysis and can set the groundwork forserious misallocation of capital, Richard Fisher, president ofthe Dallas Federal Reserve, said in a speech on Monday where to buy cialis online forum First, the absolute poverty line was used instead of the extreme food poverty line 19

Jurpive | 07-03-2023 15:03

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder