Profetie in de Bijbel

Profetie

Mensen worden zeldamer dan goud

Jesaja 13:12 | Webmaster3 | ingevoerd: 25-02-2019 | gewijzigd: 10-03-2019
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: wereld
Trefwoorden: oordeel, goud, dag van de Heer

Samenvatting

Na de dag van de Heer zijn mensen zeldzamer dan goud.

Bijbeltekst

12 Ik zal stervelingen schaarser maken dan zuiver goud
en mensen zeldzamer dan het fijne goud van Ofir.

Uitleg

Jesaja 13 beschrijft wat er gebeurt op de dag van de Heer. De slechte mensen worden dan gestraft door God. Het is een tijd van angst en geweld. In vers 12 lezen wat wat het resultaat is: mensen zullen schaarser zijn dan zuiver goud.

Vervuld: nee

Mensen zijn nog niet zo zeldzaam als zuiver goud.

Gerelateerde profetieën

God zal de wereld straffen (Jes. 13:11)
God houdt de hagel achter (Job. 38:22-23)
De Messias zal heersen vanuit Sion (Ps. 110)
De volken die Israël niet dienen, worden verwoest (Jes. 60:12)
Als God vergelding brengt zullen de gelovigen beschermd worden (Ps. 91)