Profetie in de Bijbel

Profetie

Er is beloning bij de opstanding van rechtvaardigen

Lucas 14:7-14 | Webmaster3 | ingevoerd: 01-01-2020 | gewijzigd: 04-05-2020 | 3 reacties
Profeet: Jezus | Geadresseerde: farizeeën
Trefwoorden: Jezus, opstanding, vergelding

Samenvatting

Jezus zegt dat er een beloning volgt bij de opstanding van rechtvaardigen.

Bijbeltekst

7 En Hij sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen Hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen:
8 Wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u, door hem uitgenodigd is,
9 en hij die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen: Geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen.
10 Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga er heen en ga op de laatste plaats aanliggen, opdat, als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: Vriend, kom hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen.
11 Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
De onbaatzuchtige gastheer
12 En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt.
13 Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden.
14 En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen.

Uitleg

Jezus geeft hier de farizeeën een lesje nederigheid. Zij (en wij) moeten de minste willen zijn. We moeten niet zelf op de ereplaats gaan zitten, maar een slecht plek kiezen. De gastheer zal ons dan vragen hogerop te komen. Voor de nederige houding is er dus beloning bij 'de opstanding van de rechtvaardigen'. Het gaat om de eerste van twee opstandingen die de Bijbel onderscheidt: de opstanding van rechtvaardigen ten leven, en de opstanding van de onrechtvaardigen ten oordeel. De eerste opstanding vindt plaats voor het duizendjarig rijk, de tweede erna. Johannes schreef erover op Openbaring 20:4-13. Achtergronden ook op deze pagina van Christipedia.

Vervuld: nee

De opstanding van de rechtvaardigen heeft nog niet plaatsgevonden.

Gerelateerde profetien

De Zoon des mensen zal komen om te oordelen (Mat. 16:24-28)
Jezus zal de wereld oordelen (Hand. 17:30-31)
Tweede opstanding van doden en witte troon (Op. 20:11-15)
Christenen die hebben volgehouden gaan duizend jaar regeren (Op. 20:4-6)

Reacties

cialis online ordering Although tamoxifen is almost as effective as Clomid in binding to pituitary estrogen receptors, tamoxifen has little or no estrogenic activity in terms of its ability to enhance the GnRH stimulated release of LH

rapocloma | 27-01-2023 03:22

In patients being treated for infertility, Tamoxifen Remedica should not be re started unless there is a compelling alternative explanation for their thrombotic event online cialis pharmacy Kinetics models for drug release from four prepared niosomal formulations

rapocloma | 31-01-2023 16:12

and that a more measured approach, looking into the details of each dog s MVD progression, is called for before determining if and when pimobendan may be warrranted purchase cialis online

rapocloma | 05-02-2023 07:19

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder