Profetie in de Bijbel

Profetie

Israël wordt gestraft voor het einde van de zomer

Jeremia 8:13-22 | Webmaster3 | ingevoerd: 13-08-2021 | gewijzigd: 15-08-2021
Profeet: Jeremia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Israël, straf, oordeel, opname, zomer, oogst

Samenvatting

Jeremia beschrijft hoe Israël gestraft wordt als de zomer voorbij is.

Bijbeltekst

13 Ik ga hen volkomen wegvagen, spreekt de HEERE.
Er zijn geen druiven aan de wijnstok,
geen vijgen aan de vijgenboom,
en de bladeren zijn verwelkt.
Wat Ik hun gaf, daaraan gaan zij voorbij.
14 Waarom blijven wij zitten? Verzamel u,
laten wij naar de versterkte steden gaan
en daar zwijgen,
want de HEERE, onze God, heeft ons doen zwijgen.
Hij heeft ons galwater te drinken gegeven,
omdat wij tegen de HEERE gezondigd hebben.
15 Wij zien uit naar vrede, maar er is niets goeds,
naar een tijd van genezing, maar zie, er is verschrikking.
16 Vanuit Dan wordt
het gesnuif van zijn paarden gehoord,
heel het land beeft
van het geluid van het gehinnik van zijn hengsten.
Zij komen en verslinden het land en al wat het bevat,
de stad en wie erin wonen.
17 Voorzeker, zie, Ik ga
slangen, gifslangen op u af zenden,
waartegen geen bezwering is,
en die zullen u bijten,
spreekt de HEERE.
Klacht van Jeremia
18 Als ik mij wil verkwikken, overvalt mij verdriet,
mijn hart is afgemat in mij.
19 Let op, het geluid van het hulpgeroep van de dochter van mijn volk,
uit een zeer ver land:
Is de HEERE dan niet in Sion,
of is haar Koning niet bij haar?
Waarom hebben zij Mij tot toorn verwekt met hun beelden,
met nietige afgoden uit den vreemde?
20 De oogst is voorbij, de zomer is ten einde,
en nog zijn wij niet verlost.
21 Om de breuk van de dochter van mijn volk ben ik gebroken,
ik ga in het zwart gehuld, verschrikking heeft mij aangegrepen.
22 Is er geen balsem in Gilead?
Of is er geen geneesheer daar?
Want waarom is er dan geen herstel opgetreden
bij de dochter van mijn volk?

Uitleg

Jeremia beschrijft hoe Israël gestraft wordt voor zijn zonden. Interessant is vers 20. Dat geeft een indicatie van de tijd van het jaar waarin dit zal gebeuren: "De oogst is voorbij, de zomer is ten einde, en nog zijn wij niet verlost". Kennelijk komt de bestraffing aan het einde van de zomer, na de oogst. De woorden "en nog zijn wij niet verlost" kan duiden op de opname van de gemeente. Die zou ook voor het einde van zomer kunnen plaatsvinden. Mogelijk wordt hier met "de oogst" ook op deze gebeurtenis gedoeld.

Vervuld: nee

Deze straf is nog niet gekomen. Ook de oogst (opname van de gemeente) heeft nog niet plaatsgevonden.

Gerelateerde profetieën

Als God vergelding brengt zullen de gelovigen beschermd worden (Ps. 91)
Jesaja profeteert over de opname (Jes. 26:19-21)
God bestraft Zijn tegenstanders (Nah. 1:2-8)
Bewoners van de aarde worden overvallen door de verdrukking (Luc. 21:34-36)
Verharding over Israël totdat volheid van heidenen is binnengegaan (Rom. 11:25-26)