Profetie in de Bijbel

Profetie

Verharding over IsraŽl totdat volheid van heidenen is binnengegaan

Romeinen 11:25-26 | Webmaster3 | ingevoerd: 12-10-2015 | gewijzigd: 13-10-2015
Profeet: Paulus | Geadresseerde: Romeinen
Trefwoorden: opname, IsraŽl, wederkomst

Samenvatting

Paulus legt de Romeinen uit dat er verharding over IsraŽl zal duren, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Daarna zal heel IsraŽl zalig worden en de verlosser uit Sion komen.

Bijbeltekst

25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over IsraŽl is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
26 En zo zal heel IsraŽl zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Uitleg

God is nog niet klaar met IsraŽl. De kerk heeft niet de plaats van IsraŽl ingenomen. Het joodse volk heeft een eigen toekomst. Dat legt Paulus in deze hoofdstukken van zijn brief aan de Romeinen uit. In de twee verzen die we hier citeren, onthult Paulus veel zaken die in de eindtijd zullen plaatsvinden.

- Er is voor een deel verharding over IsraŽl gekomen (dat was al in de tijd van Paulus). Die verharding zal duren "totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan". Voor 'binnengegaan' gebruikt Paulus het Griekse woord 'εἰσέρχομαι' (eiserchomai). Ook op andere plaatsen wordt deze term meestal vertaald met binnengaan (bijvoorbeeld van een stad). Het lijkt dat deze term verwijst naar de opname van de gemeente. Christenen verdwijnen dan van de aarde en gaan de woningen binnen die Jezus voor ze heeft klaargemaakt (Joh.14:1-4).
- Daarna zal heel IsraŽl zalig worden. Jezus zegt in Mat.23:39 dat ze Hem niet meer zien, totdat ze zeggen "Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!".
- De verlosser zal uit Sion komen en de goddeloosheden afwenden van Jakob. Jezus zal de vijanden van IsraŽl (Jakob) verslaan. Diverse profetieŽn bevestigen dit. Wanneer IsraŽl aangevallen wordt door tegenstanders en de joden in hun nood Jezus aanroepen, zal Hij de tegenstanders verslaan. Onder andere Jeremia 30:7-8 beschrijft dat de HEERE de vijand zal verslaan in de tijd van de benauwdheid voor Jakob.

Vervuld: nee

- De volheid van de heidenen is nog niet binnengegaan. De opname van de gemeente heeft nog niet plaatsgevonden.
- Nog niet heel IsraŽl is zalig geworden.
- De verlosser is nog niet uit Sion gekomen om de goddeloosheden af te wenden van Jakob.

Gerelateerde profetieŽn

God zal de tegenstanders van IsraŽl vertrappen (Ps. 108)
Jezus over zijn eigen hemelvaart en de opname (Joh. 14:1-3)
Genodigden willen niet naar feestmaal (Luc. 14:15-24)
IsraŽl wordt gestraft voor het einde van de zomer (Jer. 8:13-22)

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder