Profetie in de Bijbel

Profetie

Verharding over Israël totdat volheid van heidenen is binnengegaan

Romeinen 11:25-26 | Webmaster3 | ingevoerd: 12-10-2015 | gewijzigd: 13-10-2015
Profeet: Paulus | Geadresseerde: Romeinen
Trefwoorden: opname, Israël, wederkomst

Samenvatting

Paulus legt de Romeinen uit dat er verharding over Israël zal duren, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Daarna zal heel Israël zalig worden en de verlosser uit Sion komen.

Bijbeltekst

25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Uitleg

God is nog niet klaar met Israël. De kerk heeft niet de plaats van Israël ingenomen. Het joodse volk heeft een eigen toekomst. Dat legt Paulus in deze hoofdstukken van zijn brief aan de Romeinen uit. In de twee verzen die we hier citeren, onthult Paulus veel zaken die in de eindtijd zullen plaatsvinden.

- Er is voor een deel verharding over Israël gekomen (dat was al in de tijd van Paulus). Die verharding zal duren "totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan". Voor 'binnengegaan' gebruikt Paulus het Griekse woord 'εἰσέρχομαι' (eiserchomai). Ook op andere plaatsen wordt deze term meestal vertaald met binnengaan (bijvoorbeeld van een stad). Het lijkt dat deze term verwijst naar de opname van de gemeente. Christenen verdwijnen dan van de aarde en gaan de woningen binnen die Jezus voor ze heeft klaargemaakt (Joh.14:1-4).
- Daarna zal heel Israël zalig worden. Jezus zegt in Mat.23:39 dat ze Hem niet meer zien, totdat ze zeggen "Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!".
- De verlosser zal uit Sion komen en de goddeloosheden afwenden van Jakob. Jezus zal de vijanden van Israël (Jakob) verslaan. Diverse profetieën bevestigen dit. Wanneer Israël aangevallen wordt door tegenstanders en de joden in hun nood Jezus aanroepen, zal Hij de tegenstanders verslaan. Onder andere Jeremia 30:7-8 beschrijft dat de HEERE de vijand zal verslaan in de tijd van de benauwdheid voor Jakob.

Vervuld: nee

- De volheid van de heidenen is nog niet binnengegaan. De opname van de gemeente heeft nog niet plaatsgevonden.
- Nog niet heel Israël is zalig geworden.
- De verlosser is nog niet uit Sion gekomen om de goddeloosheden af te wenden van Jakob.

Gerelateerde profetieën

God zal de tegenstanders van Israël vertrappen (Ps. 108)
Jezus over zijn eigen hemelvaart en de opname (Joh. 14:1-3)
Genodigden willen niet naar feestmaal (Luc. 14:15-24)
Israël wordt gestraft voor het einde van de zomer (Jer. 8:13-22)