Profetie in de Bijbel

Profetie

God bestraft Zijn tegenstanders

Nahum 1:2-8 | Webmaster3 | ingevoerd: 23-07-2017 | gewijzigd: 27-07-2017 | 3 reacties
Profeet: Nahum | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: oordeel, God, tegenstanders, opname

Samenvatting

Ooit is het geduld van God op en bestraft Hij Zijn tegenstanders. Wanneer dat gebeurt, beschermt God degenen die tot hem hun toevlucht nemen.

Bijbeltekst

2 Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, aleph
een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig.
Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders,
en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.
3 De HEERE is geduldig, maar groot van kracht
en Hij houdt de schuldige zeker niet onschuldig.
De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, beth
wolken zijn het stof van Zijn voeten.
4 Hij bestraft de zee en maakt die droog, gimel
al de rivieren laat Hij verdrogen.
Basan en Karmel zijn verwelkt, daleth
de bloesem van Libanon is verwelkt.
5 De bergen beven voor Hem, he
de heuvels smelten weg,
de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, waw
de wereld met al zijn bewoners.
6 Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? zain
Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan?
Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, cheth
de rotsen worden door Hem stukgebroken.
7 De HEERE is goed, teth
Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.
Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen, jod
8 en door een overstromende vloed
zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats kaph
en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.

Uitleg

God heeft veel geduld, maar Zijn geduld kent grenzen. Eens zal Hij Zijn tegenstanders straffen. Daar gaat het begin van het boekje Nahum over.

Deze tekst laat ons eerst enkele eigenschappen van God zien, die vaak onderbelicht blijven. God is:
- na-ijverig (=jaloers)
- een wreker
- grimmig
- geduldig
- zeer krachtig
- houdt de schuldige niet onschuldig

Hierna beschrijft Nahum hoe de wraak van God eruitziet:
- zee en rivieren verdrogen
- bloesem verwelkt
- bergen beven
- heuvel smelten weg
- aarde rijst op
- zijn woede wordt uitgegoten als vuur
- rotsen worden stukgebroken

Het klinkt zeer dramatisch voor iedereen die dan op aarde is. Gelukkig zijn er ook mensen die aan de wraak van God ontkomen. In vers 7 lezen we "De HEERE is goed, teth Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.
Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen". Er zijn dus mensen die bij God kunnen vluchten. Het lijkt een verwijzing naar de opname van de gemeente.

Vervuld: nee

De tegenstanders van God zijn nog niet gestraft. De opname van de gemeente heeft nog niet plaatsgevonden.

Gerelateerde profetien

De zondaars zullen van de aarde verdwijnen (Ps. 104:35)
God komt de aarde oordelen (Ps. 98)
God komt een einde maken aan het onrecht (Jes. 59:15-20)
God komt om de goddelozen te oordelen (Mal. 4:1-3)
God zal de koningen van de aarde oordelen (Ps. 2:1-12)

Reacties

CYP2C19 inducers Active metabolite concentration Clopidogrel No dose adjustment needed with mild moderate severe inducers propecia dosage Dorado Bouix L, Mill??n Torn?© M, Capellades Font J, Gom?  G??llego M, Oliv?© A

rapocloma | 25-01-2023 08:48

Table 7 Most Common Adverse Reactions 5 Percent in a Placebo Controlled Clinical Study of Metformin Hydrochloride Tablets Monotherapy Adverse Reaction Metformin Hydrochloride Tablets Monotherapy n 141 Placebo n 145 of Patients Reactions that were more common in metformin hydrochloride tablets than placebo treated patients cheap cialis online Clin Nephrol 38 S3 S7

rapocloma | 30-01-2023 14:54

A The subunits of buy cialis generic Minor 1 cephalexin will increase the level or effect of chlorthalidone by acidic anionic drug competition for renal tubular clearance

rapocloma | 03-02-2023 02:57

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder