Profetie in de Bijbel

Profetie

Zesde zegel: aardbeving, verduisteringen, vallende sterren

Openbaring 6:12-17 | Webmaster3 | ingevoerd: 08-05-2015 | gewijzigd: 08-05-2015
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: aardbeving, maansverduistering, zonsverduistering, vallende sterren, bergen

Samenvatting

Het Lam opent het vierde zegel. Johannes ziet daarna een aardbeving, een zonsverduistering, een maansverduistering, vallende sterren, het oprollen van de hemel, en verplaatsing van bergen en eilanden.

Bijbeltekst

12 En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed,
13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud.
14 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.
15 En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen.
16 En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam.
17 Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

Uitleg

Nadat het Lam (Jezus) het zesde zegel geopend heeft, ziet Johannes een serie verschijnselen op aarde en aan de hemel:
1. Een grote aardbeving.
2. De zon wordt zwart als een haren zak (zonsverduistering).
3. De maan wordt als bloed (maansverduistering).
4. De sterren vallen op aarde (meteoren of zelfs meteorieten).
5. De hemel wijkt terug als een boekrol die wordt opgerold (?).
6. De bergen en eilanden worden van hun plaats gerukt (verschuiving van de aardkorst?).
De mensen zijn bang en verbergen zich in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze erkennen dat deze zaken een straf van God zijn.

Vervuld: nee

Het is onduidelijk wat met enkele van de verschijnselen bedoeld wordt. Is bij de punten 2 en 3 sprake van een 'gewone' zons- en maansverduistering? Dat lijkt niet zo te zijn, want daar zullen de meeste mensen niet van onder de indruk zijn. Gaat het bij punt 4 om een 'gewone' sterrenregen? Waarschijnlijk niet, want die vinden wel vaker plaats en wekken geen onrust. En wat zal er bedoeld worden met de hemel die terugwijkt als een boekrol? Waarschijnlijk is zoiets nog niet eerder gebeurd.
Ondanks dat we niet precies weten, hoe de verschijnselen eruitzien, kunnen we wel zeggen dat deze serie gebeurtenissen nog niet heeft plaatsgevonden.

Opmerkingen

De verschijnselen die Johannes hier beschrijft vinden plaats na verzen waarin de vervolging van christenen wordt beschreven (het vijfde zegel). Als we Mar. 24-25 lezen, zien wat dat ook daar verduistering van zon, maan, het vallen van de sterren en het bewegen van krachten in de hemelen volgen op een periode van onderdrukking.

Gerelateerde profetieën

Geen sterlicht, geen maanlicht en zonsverduistering (Jes. 13:10)
Verschijnselen in de hemel (Mat. 24:29-30)
Tekenen aan de hemel en angst onder de volken (Luc. 21:25-28)
Joël beschrijft hoe de Dag van de HEERE eruitziet (Jl. 2:1-11)
Verschijnselen in de hemel (Mar. 13:24-25)
Eerste zegel: een ruiter op een wit paard verschijnt (Op. 6:1-2)
Tweede zegel: vrede wordt weggenomen (Op. 6:3-4)
Derde zegel: economische crisis (Op. 6:5-6)
Vierde zegel: het rijk van de dood (Op. 6:7-8)
Vijfde zegel: christenen zullen gedood worden (Op. 6:9-11)
Zevende zegel: stilte in de hemel (Op. 8:1)