Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus stelt voorwaarde voor zijn tweede komst

Mattheüs 23:39 | Webmaster3 | ingevoerd: 09-10-2012
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Jeruzalem, discipelen, volk
Trefwoorden: Jezus, tweede komst, Jeruzalem

Samenvatting

Jezus legt uit wanneer hij zal terugkomen. Dat gebeurt alleen Jeruzalem erom vraagt.

Bijbeltekst

39 Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

Uitleg

Jezus legt uit wat een voorwaarde is voor zijn terugkomst in Israël. Die voorwaarde is dat Jeruzalem zegt "gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heere". Dus alleen als Jeruzalem/Israël/de joden om zijn komst vragen, zal hij terugkomen. De duivel heeft er dus alle belang bij dat er zo weinig mogelijk messiasbelijdende joden zijn.

Vervuld: nee

Deze profetie is nog niet vervuld.

Gerelateerde profetieën

Jeruzalem wordt verwoest, Jezus komt terug als de Joden Hem erkennen (Luc. 13:34-35)
God keert terug als de joden in hun benauwdheid Hem zoeken (Hos. 5:15)
Jezus zal ooit terugkomen uit de hemel (Hand. 3:19-26)