Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus stelt voorwaarde voor zijn tweede komst

Mattheüs 23:39 | Webmaster3 | ingevoerd: 09-10-2012 | 1 reactie
Profeet: Jezus | Geadresseerde: Jeruzalem, discipelen, volk
Trefwoorden: Jezus, tweede komst, Jeruzalem

Samenvatting

Jezus legt uit wanneer hij zal terugkomen. Dat gebeurt alleen Jeruzalem erom vraagt.

Bijbeltekst

39 Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

Uitleg

Jezus legt uit wat een voorwaarde is voor zijn terugkomst in Israël. Die voorwaarde is dat Jeruzalem zegt "gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heere". Dus alleen als Jeruzalem/Israël/de joden om zijn komst vragen, zal hij terugkomen. De duivel heeft er dus alle belang bij dat er zo weinig mogelijk messiasbelijdende joden zijn.

Vervuld: nee

Deze profetie is nog niet vervuld.

Gerelateerde profetien

Jeruzalem wordt verwoest, Jezus komt terug als de Joden Hem erkennen (Luc. 13:34-35)
God keert terug als de joden in hun benauwdheid Hem zoeken (Hos. 5:15)
Jezus zal ooit terugkomen uit de hemel (Hand. 3:19-26)

Reactie

?»?cialis Lipid Content

Optorroli | 10-03-2023 14:16

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder