Profetie in de Bijbel

Profetie

Moab en Ammonnieten worden gestraft

Zefanja 2:8-10 | Webmaster3 | ingevoerd: 27-09-2014 | gewijzigd: 10-03-2019
Profeet: Zefanja | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Moab, Ammonieten, dag van de Heer, Jordanië

Samenvatting

Zefanja profeteert dat Moab en de Ammonieten hetzelfde overkomt als Sodom en Gomorra.

Bijbeltekst

8 Ik heb de smadelijke woorden van Moab gehoord
en de beschimping door de Ammonieten,
waarmee zij Mijn volk gesmaad hebben,
zich verheven hebben tegen hun gebied.
9 Daarom, zo waar Ik leef,
spreekt de HEERE van de legermachten,
de God van Israël:
Voorzeker, Moab zal als Sodom worden
en de Ammonieten als Gomorra:
een distelveld,
een zoutgroeve
en een woestenij tot in eeuwigheid!
De rest van Mijn volk zal hen plunderen,
het overblijfsel van Mijn volk zal hen in erfelijk bezit nemen.

10 Dit overkomt hun vanwege hun trots, omdat zij zich al honend verheven hebben tegen het volk van de HEERE van de legermachten.

Uitleg

Het boekje Zefanja beschrijft wat er op de dag van de Heer gebeurt, de periode waarin de volken gestraft worden als Jezus terugkeert. In deze verzen lezen we hoe het Moab en de Ammonieten vergaat.

Opmerkelijk is dat in deze profetie gesproken wordt over een land, Moab, en een volk, de Ammonieten.
Waar gaat het om?
- Moab lag in het gebied ten oosten van de Dode Zee in wat nu Jordanië is.
- De Ammonieten leefden ten noorden van Moab. Ook dat gebied hoort tegenwoordig bij Jordanië. De hoofdstad van dat land, Amman, verwijst nog naar de Ammonieten die er ooit leefden.

Wat hebben ze misdaan?
- Ze hebben Israël beschimpt: ze hebben zich honend verheven tegen het volk van God. Hier gaat het om de houding en de woorden tegen Israël.
- Ze hebben zich verheven hebben tegen het gebied van Israël. Hier gaat het om de aanspraak op het land Israël.

Wat zal er met ze gebeuren?
- Ze worden zoals Sodom en Gomorra: een distelveld, een zoutgroeve en een woestenij. In Gen.19 lezen we dat die steden werden vernietigd door zwavel en vuur uit de hemel.
- Israël zal hen plunderen.
- Israël zal het in erfelijk bezit nemen.
(Letterlijk staat hier overigens niet twee keer "Israël" maar de eerste keer "de rest van Mijn volk" en daarna "het overblijfsel van Mijn volk").

Vervuld: nee

Deze straf is nog niet opgelegd.

Gerelateerde profetieën

Psalm 83 oorlog (Ps. 83)
De volken die Israël niet dienen, worden verwoest (Jes. 60:12)
Jesaja over de dag van de Heer (Jes. 13:1-10)
Mensen worden zeldamer dan goud (Jes. 13:12)
God zal de wereld straffen (Jes. 13:11)