Profetie in de Bijbel

Profetie

Joël beschrijft hoe de Dag van de HEERE eruitziet

Joël 2:1-11 | Webmaster3 | ingevoerd: 09-12-2013 | gewijzigd: 28-12-2013
Profeet: Joël | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Joël, dag van de HEERE, leger, zon, maan, sterren, angst

Samenvatting

De profeet Joël geeft een uitgebreide beschrijving van de Dag van de HEERE. Het wordt een angstige tijd voor Israël.

Bijbeltekst

1 Blaas de bazuin in Sion,
sla alarm op Mijn heilige berg,
laat alle inwoners van het land sidderen,
want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!
2 Het is een dag van duisternis en donkerheid,
een dag van wolken, ja, donkere wolken.
Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt,
verspreidt zich een groot en machtig volk,
zoals er niet geweest is
van oude tijden af,
en er hierna niet meer zal zijn,
jarenlang, van generatie op generatie.
3 Ervóór verteert een vuur,
en erachter verzengt een vlam;
ervóór is het land als de hof van Eden,
en erachter is het een woeste wildernis.
Ook is er geen ontkomen aan.
4 Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk,
en als renpaarden, zo rennen zij voort.
5 Als het geluid van wagens
springen zij over de toppen van de bergen,
als het geluid van een vuurvlam
die stoppels verteert,
als een machtig volk
opgesteld voor de strijd.
6 Bij die aanblik krimpen de volken ineen,
alle gezichten verschieten van kleur.
7 Als helden rennen zij,
als strijdbare mannen
klimmen zij tegen de muren op;
ieder gaat op zijn eigen weg
en zij wijken niet van hun paden af.
8 Zij verdringen elkaar niet,
ieder gaat zijn eigen weg.
Al stuiten zij op weerstand,
zij zijn niet tegen te houden.
9 Zij stormen op de stad af,
zij rennen op de muren,
zij klimmen tegen de huizen op.
Als een dief komen zij
door de vensters binnen.
10 Bij die aanblik siddert de aarde,
beeft de hemel.
Zon en maan worden in het zwart gehuld
en de sterren trekken hun licht in.
11 En de HEERE laat Zijn stem klinken
voor Zijn leger uit,
want Zijn leger is zeer groot,
ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt.
Groot is immers de dag van de HEERE
en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen?

Uitleg

De profeet Joël beschrijft uitgebreid hoe de dag van de HEERE eruitziet. Het is voor Israël een beangstigende dag (mogelijk gaat het niet om een periode van 24 uur maar een langer tijd van oordeel).

Er komt een groot leger op Jeruzalem af ("een groot en machtig volk"). Voor het leger uit zal er een vuur zijn dat verteert en verzengt. Achter het vuur zal het land, dat eruitzag als de hof van Eden, verandert in een woeste wildernis.

Joël beschrijft ook letterlijk schokkende dingen op aarde en in de hemel: de aarde siddert en de hemel beeft. Ook worden zon en maan in het zwart gehuld en zijn de sterren niet te zien. Mogelijk zijn het dezelfde verschijnselen die Jezus noemt in zijn onderwijzing op de Olijfberg (beschreven in Mattheüs 24 en Markus en Lucas 21.

Voor het leger uit, is de stem van de HEERE te horen.

Vervuld: nee

De Dag van de HEERE is nog niet aangebroken.

Gerelateerde profetieën

Verschijnselen in de hemel (Mat. 24:29-30)
Verschijnselen in de hemel (Mar. 13:24-25)
Tekenen aan de hemel en angst onder de volken (Luc. 21:25-28)
Zefanja over de Dag van de HEERE (Zef. 1:14-18)
God komt om de goddelozen te oordelen (Mal. 4:1-3)
Henoch profeteerde over het oordeel van God (Judas. 1:14-15)
Geen sterlicht, geen maanlicht en zonsverduistering (Jes. 13:10)