Profetie in de Bijbel

Profetie

God brengt de joden terug naar Israël

Ezechiël 34:10-16 | Webmaster3 | ingevoerd: 21-10-2014 | gewijzigd: 21-10-2014
Profeet: Ezechiël | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: Israël, diaspora

Samenvatting

Ezechiël profeteert dat de joden die verspreid zijn over de aarde door God teruggebracht worden naar hun land.

Bijbeltekst

10 Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál die herders! Ik eis Mijn schapen op uit hun hand, en doe hen ophouden met het weiden van de schapen. Die herders zullen zichzelf niet meer weiden en Ik zal Mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze hun niet meer tot voedsel zijn.
11 Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan.
12 Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van donkere wolken.
13 Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land.
14 In goede weide zal Ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël.
15 Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE.
16 Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort.

Uitleg

Dit hoofdstuk van Ezechiël gaat over schapen, die een beeld zijn voor de joden. In de voorgaande verzen lazen we dat de joden over de hele aarde verspreid zouden worden. In deze verzen lezen we dat God als herder de schapen terugbrengt naar hun land. De terugkeer van de joden is dus niet iets wat de joden zelf voor elkaar gekregen hebben, het is het werk van God. En het land waar ze naar terugkeren is zou hun eigen land zijn, schrijft Ezechiël.

Vervuld: ja

Sinds de negentiende eeuw keren joden terug naar Israël. Vanaf 14 mei 1948 is het een zelfstandig land.

Gerelateerde profetieën

De joden zullen vanaf de uithoeken van de aarde terugkeren (Jes. 41:8-10)
Jesaja over de terugkeer van de joden naar Israël (Jes. 11:11-12)
Joden uit alle uithoeken van de aarde keren terug naar Israël (Jer. 31:1-9)
Joden zullen terugkeren uit de landen waarheen ze verdreven zijn (Jer. 16:14-15)