Profetie in de Bijbel

Profetie

Joden uit alle uithoeken van de aarde keren terug naar Israël

Jeremia 31:1-9 | Webmaster3 | ingevoerd: 27-06-2015 | gewijzigd: 27-06-2015
Profeet: Jeremia | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: diaspora, terugkeer, joden

Samenvatting

Jeremia profeteert dat joden uit alleen uithoeken van de aarde terug zullen keren naar Israël.

Bijbeltekst

1 In die tijd, spreekt de HEERE, zal Ik al de geslachten van Israël tot een God zijn, en zíj zullen Mij tot een volk zijn.
2 Zo zegt de HEERE:
Het volk dat aan het zwaard ontkomen was,
heeft genade gevonden in de woestijn,
toen Ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te brengen.
3 Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen:
Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad,
daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.
4 Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden,
maagd Israël.
Opnieuw zult u zich tooien met uw tamboerijnen,
opnieuw zult u uittrekken in een reidans van vrolijke mensen.
5 Opnieuw zult u wijngaarden planten
op de bergen van Samaria:
de planters zullen planten en de vruchten genieten.
6 Want er zal een dag zijn dat de wachters zullen roepen
op het bergland van Efraïm:
Sta op, laten wij opgaan naar Sion,
naar de HEERE, onze God!
7 Want zo zegt de HEERE:
Zing vrolijk over Jakob, met blijdschap!
Juich om het hoofd van de heidenvolken!
Laat het horen, prijs Hem en zeg:
Verlos Uw volk, HEERE,
het overblijfsel van Israël.
8 Zie, Ik doe hen komen
uit het land van het noorden,
Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde;
onder hen zijn blinden en verlamden,
zwangeren en barenden met elkaar:
met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen.
9 Onder geween zullen zij komen,
onder smeekbeden zal Ik hen leiden.
Ik zal hen doen gaan naar waterbeken,
op een rechte weg, waarop zij niet zullen struikelen,
want Ik ben Israël tot een Vader,
en Efraïm – Mijn eerstgeborene is hij.

Uitleg

In deze verzen profeteert Jeremia over de terugkeer van joden naar Israël. Vers 2 beschrijft de toestand waarin de joden verkeerden voordat ze terugkeerden. Ze worden genoemd: "Het volk dat aan het zwaard ontkomen was". De profetie beschrijft dat de joden terugkeren uit de uithoeken van de aarde en dat ze in een grote menigte zullen terugkeren. Verder lezen we dat het land wordt opgebouwd en ook Jeruzalem (Sion) weer door joden bevolkt zal worden.

Vervuld: ja

Deze profetie is op veel punten vervuld:

- Het joodse volk was ontkomen aan het zwaard (vers 2): veel heersers hebben de joden vervolgd, Hitler probeerde ze zelfs uit te roeien.

- Het land zal weer opgebouwd worden (vers 4): voordat de joden terugkeerden naar hun land, was het een leeg land waar weinig groeide en weinig mensen woonden. Mark Twain beschrijft die situatie in zijn boek Innocents Abroad uit 1869. Citaat: “ ...[a] desolate country whose soil is rich enough, but is given over wholly to weeds-a silent mournful expanse....A desolation is here that not even imagination can grace with the pomp of life and action....We never saw a human being on the whole route....There was hardly a tree or a shrub anywhere. Even the olive and the cactus, those fast friends of the worthless soil, had almost deserted the country.” Sinds 1948 wordt het land weer opgebouwd.

- De joden zullen weer wijngaarden planten in Samaria (vers 5): Jewish Press bracht in 2013 het nieuws dat acht wijnen van de Psagot Boutique Winery in Samaria bekroond zijn met goud in een Franse wijncompetitie. De wijngaarden zijn geplant op bij de plaats Psagot in Samaria.

- Ook Sion (Jeruzalem) zal weer deel uitmaken van Israël. Joden kunnen er God aanbidden (vers 6): In 1967 nam het Israëlische leger Jeruzalem in. Joden kunnen er God weer aanbidden. Dat gebeurt massaal bij de Klaagmuur. Alle niet-moslims is het verboden om god te aanbidden op de tempelberg.

- De joden zullen komen uit het land van het noorden en alle uithoeken van de aarde (vers 8): waarschijnlijk wordt het 'het land van het noorden' Rusland bedoeld. De eerste joden vertrokken daarvandaan na pogroms van 1881 tot 1884 naar het Heilige Land. Er wonen nu ongeveer 900.000 Russische joden in Israël, meldt Wikipedia.
Behalve uit Rusland kwamen na 1948 ook joden uit zeer veel andere landen. Landenweb beschrijft de bevolkingsopbouw en meldt dat sinds 1948 meer dan twee miljoen joden emigreerden naar Israël.

- Tussen de migranten zullen zich ook zwangeren en barenden bevinden en met een grote menigte zullen ze terugkomen(vers 8): ook deze details uit de profetie zijn uitgekomen. In mei 1991 werden 14.325 joden van Ethiopië naar Israël gevlogen. Een Boeing 747 van El Al vervoerde op een van de vluchten 1122 passagiers; een wereldrecord. De operatie duurde 36 uur. Onderweg werden vijf baby’s geboren, meldt Wikipedia.

Gerelateerde profetieën

De joden zullen vanaf de uithoeken van de aarde terugkeren (Jes. 41:8-10)
De joden zullen, nadat ze gestraft zijn, terugkeren naar Israël (Jer. 32:37-44)
Ezechiëls visioen van de beenderen (Ez. 37:1-14)
God brengt de joden terug naar Israël (Ez. 34:10-16)
Israël wordt een vruchtbaar land, het volk keert terug (Am. 9:11-15)
Israël zal weer bewoond worden door joden (Ez. 36:1-15)
Jesaja over de terugkeer van de joden naar Israël (Jes. 11:11-12)
Jesaja profeteerde dat joden zouden vliegen (Jes. 60:8)
Joden zullen terugkeren uit de landen waarheen ze verdreven zijn (Jer. 16:14-15)
God brengt de Joden weer bijeen (Deut. 30:3-5)