Profetie in de Bijbel

Profetie

Vijanden van Israël verzamelen zich voor oorlog maar worden gestraft

Joël 3:9-16 | Webmaster3 | ingevoerd: 04-02-2015 | gewijzigd: 04-02-2015
Profeet: Joël | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: oordeel, straf, Tyrus, Sidon, Filistea, aardbeving, zon, maan

Samenvatting

Joel profeteert dat de leger van de heidenvolken die Israël omringen zich verzamelen om Israël aan te vallen, maar juist geoordeeld zullen worden.

Bijbeltekst

9 Roep dit uit onder de heidenvolken:
Verklaar de oorlog!
Wek de helden op!
Laten zij aantreden en oprukken,
alle strijdbare mannen!
10 Smeed uw ploegscharen tot zwaarden
en uw snoeimessen tot speren.
Laat de zwakke zeggen:
Ik ben een held.
11 Snel te hulp en kom,
alle heidenvolken van rondom,
verzamel u!
HEERE, laat Uw helden daarheen afdalen!
12 Laten de heidenvolken opgewekt worden en oprukken
naar het dal van Josafat,
want daar zal Ik zitten om te berechten
alle heidenvolken van rondom!
13 Sla de sikkel erin,
want de oogst is rijp.
Kom en daal af,
want de wijnpers is vol.
De perskuipen stromen over,
want hun kwaad is groot.
14 Menigten, menigten
in het dal van de dorsslede,
want de dag van de HEERE is nabij
in het dal van de dorsslede.
15 Zon en maan worden in het zwart gehuld
en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken.
16 De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw,
vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken,
zodat hemel en aarde zullen beven.
Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk
en een vesting voor de Israëlieten.

Uitleg

Deze verzen beschrijven hoe de heidenvolken, die lange tijd kwaad deden tegenover Israël gestraft worden. De volken worden bijeengebracht in het dal van Josafat (dat betekent 'de HEERE oordeelt'). Ze zijn van plan Israël aan te vallen. Zover komt het niet. God heeft ze juist bijeengebracht, zodat Hij ze kan straffen

Om welke volken gaat het? Waarschijnlijk gaat het niet om alle heidenvolken van de hele aarde. In de verzen 9 en 12 is weliswaar sprake van "de heidenvolken", maar in de verzen 11 en 12 lezen we specifieker "alle heidenvolken van rondom". Dit klopt ook met de verzen eerder in dit hoofdstuk waarin als boosdoeners Tyrus, Sidon en Filistea worden genoemd, enkele directe buren van Israël.

De straf die God de tegenstanders van Israël uitdeelt zal vergezeld gaan van bijzondere verschijnselen:
- Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken.
- Hemel en aarde zullen beven van de stem van de HEERE die vanaf Sion (=Jeruzalem) brult.

Vervuld: nee

De heidenvolken zijn op deze manier nog niet gestraft.

Opmerkingen

Het oordeel dat de heidenvolken treft, wordt in vers 13 vergeleken met een oogst. Ditzelfde beeld gebruikt Jezus in Mat.13 en vinden we in Op. 14.

Gerelateerde profetieën

Geen sterlicht, geen maanlicht en zonsverduistering (Jes. 13:10)
Zefanja over de Dag van de HEERE (Zef. 1:14-18)
Joël beschrijft hoe de Dag van de HEERE eruitziet (Jl. 2:1-11)
De volken die Israël niet dienen, worden verwoest (Jes. 60:12)
God komt de aarde oordelen (Ps. 98)