Profetie in de Bijbel

Profetie

Tweede bazuin: de zee wordt bloed, eenderde van het zeeleven sterft

Openbaring 8:8-9 | Webmaster3 | ingevoerd: 20-05-2015 | gewijzigd: 20-05-2015
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: zee, berg, bloed, schepen

Samenvatting

Als de tweede engel op de bazuin blaast, wordt een derde deel van de zee bloed. Een derde deel van het leven in de zee sterft.

Bijbeltekst

8 En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed.
9 En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.

Uitleg

Johannes ziet dat de tweede engel op zijn bazuin blaast. Er wordt iets in de zee gegooid dat van vuur brand en lijkt op een grote berg. Mogelijk is het een meteoriet. De gevolgen zijn groot:
- Een derde deel van de zee wordt bloed.
- Een derde deel van het leven in zee sterft.
- Een derde deel van de schepen vergaat.

Vervuld: nee

Dit is nog niet gebeurd.

Opmerkingen

Ex.7:20 lijkt een voorafschaduwing van deze gebeurtenissen. Mozes slaat met zijn staf op het water van de Nijl en dat water verandert in bloed.

Gerelateerde profetieën

Eerste bazuin: derde deel van bomen verbrandt (Op. 8:7)
Derde bazuin: een derde deel van de wateren wordt giftig (Op. 8:10-11)
Vierde bazuin: zon, maan en sterren worden verduisterd (Op. 8:12)
Vijfde bazuin, eerste wee: sprinkhanen pijnigen de mensen op aarde (Op. 9:1-12)
Zesde bazuin, tweede wee: een derde van de mensen wordt gedood (Op. 9:13-21)