Profetie in de Bijbel

Profetie

Zesde bazuin, tweede wee: een derde van de mensen wordt gedood

Openbaring 9:13-21 | Webmaster3 | ingevoerd: 03-06-2015 | gewijzigd: 13-06-2015
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: bazuin, wee, leger, vuur, afgodendienst, paarden, oorlog

Samenvatting

Als de zesde engel op zijn bazuin blaast, komt een leger opzetten dat een derde van de mensen doodt.

Bijbeltekst

13 En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen.
14 Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat.
15 En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden.
16 En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal.
17 En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel.
18 Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam.
19 Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe.
20 En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen.
21 Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal.

Uitleg

Als de zesde engel op zijn bazuin blaast, klinkt er uit de horens van het altaar een stem die opdracht geeft vier engelen los te maken die bij de Eufraat zitten vastgebonden. We lezen dat ze in gereedheid gehouden zijn tot precies de dag, de maand en het jaar dat ze een derde deel van de mensen zouden doden. God heeft kennelijk het oordeel exact gepland.

Er verschijnt een groot leger. De cavalerie bedraagt tweehonderd miljoen man (tweemaal tienduizend maal tienduizend). Het is een enorm aantal. Het grootste leger dat op dit moment bestaat is volgens Wikipedia dat van Noord Korea. Het bestaat - reservisten meegeteld - uit 7,6 miljoen militairen. Nummer twee, het Chinese leger, bestaat uit 6,9 en dat van India, nummer drie, uit 4,7 miljoen man.

De paarden en hun ruiters zien er zo uit:
- Vuurrode, rookkleurige en zwavelkleurige (geel) borstharnassen.
- De hoofden van de paarden zijn als leeuwenkoppen.
- Uit hun mond komen vuur, ook en zwavel; die zijn dodelijk.
- Ook met hun staart richten ze schade aan; die zijn als slangen met koppen eraan.

Een derde van de mensen wordt gedood. De mensen die het overleven, bekeren zich niet. Ze blijven afgoden aanbidden (demonen en afgoden van goud, zilver, koper, steen en hout) en bekeren zich niet van slechte daden (moorden, tovenarij, ontucht, diefstal).

Vervuld: nee

Dit is nog niet gebeurd.

Gerelateerde profetieën

Eerste bazuin: derde deel van bomen verbrandt (Op. 8:7)
Tweede bazuin: de zee wordt bloed, eenderde van het zeeleven sterft (Op. 8:8-9)
Derde bazuin: een derde deel van de wateren wordt giftig (Op. 8:10-11)
Vierde bazuin: zon, maan en sterren worden verduisterd (Op. 8:12)
Vijfde bazuin, eerste wee: sprinkhanen pijnigen de mensen op aarde (Op. 9:1-12)