Profetie in de Bijbel

Profetie

Derde bazuin: een derde deel van de wateren wordt giftig

Openbaring 8:10-11 | Webmaster3 | ingevoerd: 20-05-2015 | gewijzigd: 20-05-2015
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: water, alsem, meteoriet, bitter

Samenvatting

Als de derde engel op de bazuin blaast, wordt een derde deel van de wateren op aarde bitter en giftig.

Bijbeltekst

10 En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen.
11 En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden.

Uitleg

Als de derde engel op zijn bazuin blaast, valt een grote meteoriet op aarde. De meteoriet wordt Alsem genoemd (in het Grieks staat er ἀψίνθιον, apsinthion).

Volgens Wikipedia is alsem een plantengeslacht waar verschillende planten onder vallen. Maar de naam alsem verwijst in het bijzonder naar de absintalsem (Artemisia absinthium). Aan de knoppen van deze plant wordt vanouds een geneeskrachtige werking toegeschreven. Het bittere aftreksel van deze knoppen vormt een belangrijk bestanddeel van de dranken vermout en absint, meldt Wikipedia. Absint kan bij langdurig en frequent gebruik leiden tot verslaving en zenuw- en hersenbeschadiging. De abintalsem is verspreid over Europa, Azië en Noord-Afrika en moet bij Johannes bekend zijn geweest.

Een derde deel van de rivieren en waterbronnen op aarde wordt aangetast. Het water wordt bitter en drinken ervan blijkt dodelijk te zijn. Veel mensen sterven van het giftige water.

Vervuld: nee

Dit is nog niet gebeurd.

Opmerkingen

Ex.7:20-25 lijkt een voorafschaduwing te zijn van deze gebeurtenis. In Exodus lezen we dat het water van de Nijl verandert in bloed en niet te drinken is.

Gerelateerde profetieën

Eerste bazuin: derde deel van bomen verbrandt (Op. 8:7)
Tweede bazuin: de zee wordt bloed, eenderde van het zeeleven sterft (Op. 8:8-9)
Vierde bazuin: zon, maan en sterren worden verduisterd (Op. 8:12)
Vijfde bazuin, eerste wee: sprinkhanen pijnigen de mensen op aarde (Op. 9:1-12)
Zesde bazuin, tweede wee: een derde van de mensen wordt gedood (Op. 9:13-21)