Profetie in de Bijbel

Profetie

Vierde bazuin: zon, maan en sterren worden verduisterd

Openbaring 8:12 | Webmaster3 | ingevoerd: 31-05-2015 | gewijzigd: 31-05-2015
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: zon, maan, bazuin, zonsverduistering, maansverduistering

Samenvatting

Als de vierde engel op zijn bazuin blaast, geven zon, maan en sterren een derde minder licht.

Bijbeltekst

12 De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.

Uitleg

Als de vierde engel op zijn bazuin blaast wordt een derde deel van de zon, de maan en de sterren getroffen. Gevolg is dat ze een derde minder licht geven dan normaal. Waardoor de hemellichamen getroffen worden, lezen we hier niet, maar het lijkt om iets anders te gaan dan een normale zons- of maansverduistering.

Vervuld: nee

Dit is nog niet gebeurd

Opmerkingen

Ex.10:21-29 lijkt een voorafschaduwing te zijn van deze gebeurtenis. Daar lezen we dat er drie dagen een duisternis over het land kwam (behalve over het gedeelte waar de Israëlieten woonden).

Gerelateerde profetieën

Eerste bazuin: derde deel van bomen verbrandt (Op. 8:7)
Tweede bazuin: de zee wordt bloed, eenderde van het zeeleven sterft (Op. 8:8-9)
Derde bazuin: een derde deel van de wateren wordt giftig (Op. 8:10-11)
Vijfde bazuin, eerste wee: sprinkhanen pijnigen de mensen op aarde (Op. 9:1-12)
Zesde bazuin, tweede wee: een derde van de mensen wordt gedood (Op. 9:13-21)