Profetie in de Bijbel

Profetie

Eerste bazuin: derde deel van bomen verbrandt

Openbaring 8:7 | Webmaster3 | ingevoerd: 19-05-2015 | gewijzigd: 20-05-2015
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: bazuin, vuur, bomen

Samenvatting

Als de eerste engel op de bazuin blaast, verbrandt een derde deel van de bomen en al het groene gras.

Bijbeltekst

7 En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.

Uitleg

In de voorgaande verzen ziet Johannes dat aan zeven engelen in de hemel een bazuin wordt gegeven. Een voor een blaast een engel op zijn bazuin. Als de eerste engel blaast, wordt er hagel en vuur vermengd met bloed op de aarde geworpen. Gevolg is dat een derde van de bomen en al het gras verbranden.

Vervuld: nee

Nog nooit zijn een derde van alle bomen en al het gras verbrand.

Opmerkingen

Ex. 9:23-25 lijkt een voorafschaduwing van deze gebeurtenis. In Exodus komt vuur en hagel op de aarde neer. De hagel sloeg alles en iedereen op het veld neer en versplinterde alle bomen van het veld.

Gerelateerde profetieën

Tweede bazuin: de zee wordt bloed, eenderde van het zeeleven sterft (Op. 8:8-9)
Derde bazuin: een derde deel van de wateren wordt giftig (Op. 8:10-11)
Vierde bazuin: zon, maan en sterren worden verduisterd (Op. 8:12)
Vijfde bazuin, eerste wee: sprinkhanen pijnigen de mensen op aarde (Op. 9:1-12)
Zesde bazuin, tweede wee: een derde van de mensen wordt gedood (Op. 9:13-21)
God houdt de hagel achter (Job. 38:22-23)