Profetie in de Bijbel

Profetie

Vijfde bazuin, eerste wee: sprinkhanen pijnigen de mensen op aarde

Openbaring 9:1-12 | Webmaster3 | ingevoerd: 02-06-2015 | gewijzigd: 02-06-2015
Profeet: Johannes | Geadresseerde: christenen
Trefwoorden: bazuinen, weeën, sprinkhanen, ster

Samenvatting

Als de vijfde engel op zijn bazuin blaast, valt een ster op aarde. Sprinkhanen komen tevoorschijn die de aardbewoners vijf maanden pijnigen.

Bijbeltekst

1 En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven.
2 En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put.
3 En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.
4 En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden.
5 En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt.
6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.
7 En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen.
8 En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen.
9 En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen.
10 En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.
11 En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.
12 Het ene wee is voorbijgegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna.

Uitleg

Nadat de eerste vier bazuinen hebben geklonken en de aarde getroffen is door rampen, hoort Johannes een engel die hoog aan de hemel vliegt en roept "Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen" (Op.8:13). De engel maakt Johannes zo duidelijk dat de komende oordelen de aardbewoners nog zwaarder zullen treffen dan de voorgaande vier.

Nadat de vijfde bazuin heeft geklonken, ziet Johannes een ster op aarde vallen. Het is niet een gewone vallende ster. De ster wordt namelijk de sleutel van de put van de afgrond gegeven. Veel uitleggers denken dat deze ster een engel is. De Willibrordvertaling noemt als verklaring behalve een engel ook "misschien een boze geest of de satan zelf". De HSV Studiebijbel zegt dat het de satan is. In Luk.10:18 zag Jezus satan als een bliksem uit de hemel vallen. De studiebijbel zegt dat uit deze verzen blijkt dat satan niets kan doen, los van Gods toestemming.

Waar de Herziene Bijbelvertaling het over "de put van de afgrond" heeft, zouden we misschien ook mogen zeggen "bodemloze put". De King James kiest bijvoorbeeld voor deze vertaling. In het Grieks wordt namelijk het woord ἄβυσσος (abyssos) gebruikt. Dit wordt vaak vertaald als bodemloos of onmetelijke diepte. Als het letterlijk om een bodemloze put gaat, is er maar één plek op aarde waar die te vinden is: in het binnenste van de aarde (de kern).

Nadat de ster de put heeft geopend, stijgt er rook uit op, die de zon en de lucht verduistert. Uit de rook komen sprinkhanen. Johannes beschrijft de macht die ze krijgen en hoe ze eruitzien.

De macht van de sprinkhanen:
- Ze krijgen macht zoals schorpioenen.
- Ze mogen geen schade aanrichten aan het gras, groene planten of bomen (net als schorpioenen, die eten geen planten).
- Ze mogen alleen schade aanrichten aan mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben (de 144.000 joden die in Op.7:1-8 worden genoemd).
- Ze mogen de mensen vijf maanden pijnigen. De pijn voelt als de steek van een schorpioen.
- Ze mogen de mensen niet doden. Interessant detail is dat mensen willen sterven, maar het niet kunnen.

Het uiterlijk van de sprinkhanen:
- Als paarden die voor de oorlog gereed gemaakt zijn.
- Op hun koppen kransen van goud.
- Hun gezichten lijken op die van mensen.
- Hun haar is als dat van vrouwen.
- Hun tanden zijn als die van leeuwen.
- Hun borstharnassen zij als die van ijzer (in de HSV ontbreken hier de woorden "als die"; ze staan wel in andere vertalingen en in het Griekse origineel).
- Het geluid van hun vleugels is als dat van het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde trekken.
- Hun staarten lijken op schorpioenen.
- Aan hun staarten zitten angels.

In vers 11 lezen we wie de koning van deze sprinkhanen is; het is de engel van de afgrond. De HSV suggereert dat het dezelfde is als de ster die we eerder dit hoofdstuk op aarde zagen vallen. De engel draagt de Hebreeuwse naam Abaddon (verwoesting), en de Griekse naam Apollyon (iemand die verwoest). In plaats van naam mogen we in profetische geschriften ook vaak "titel" lezen. Zo wordt in Jesaja de naam van de Messias "Immanuel" genoemd. We weten dat de werkelijke naam van de Messias niet "Immanuel" luidt, maar Jezus. Immanuel is een van de titel van Jezus. Hij betekent "God met ons".

Vervuld: nee

Zulke sprinkhanen hebben nog niet op aarde huis gehouden.

Opmerkingen

In Ex.10:14-15 lezen we over sprinkhanen die in Egypte het land kaalvreten. De wezens die we in dit hoofdstuk van Openbaring aan het werk zien, eten echter geen planten.

Gerelateerde profetieën

Eerste bazuin: derde deel van bomen verbrandt (Op. 8:7)
Tweede bazuin: de zee wordt bloed, eenderde van het zeeleven sterft (Op. 8:8-9)
Derde bazuin: een derde deel van de wateren wordt giftig (Op. 8:10-11)
Vierde bazuin: zon, maan en sterren worden verduisterd (Op. 8:12)
144.000 joden worden verzegeld (Op. 7:1-8)
Zesde bazuin, tweede wee: een derde van de mensen wordt gedood (Op. 9:13-21)