Profetie in de Bijbel

Profetie

De zondaars zullen van de aarde verdwijnen

Psalm 104:35 | Webmaster3 | ingevoerd: 30-10-2016 | gewijzigd: 30-10-2016 | 3 reacties
Profeet: onbekend | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: zondaars, goddelozen, schepping

Samenvatting

Ooit zullen de zondaars en goddelozen van de aarde verdwijnen.

Bijbeltekst

35 De zondaars zullen van de aarde verdwijnen,
de goddelozen zullen er niet meer zijn.
Loof de HEERE, mijn ziel!
Halleluja!

Uitleg

Psalm 104 gaat vooral over de schepping. Het lied beschrijft uitgebreid hoe mooi God alles gemaakt heeft. Ook lezen we dat God alles in stand houdt (vers 29). Het lied eindigt met een profetie: de zondaars zullen van de aarde verdwijnen; de goddelozen (de NBV schrijft "de onrechtvaardigen") zullen er niet meer zijn.

Vervuld: nee

De zondaars en goddelozen zijn er nog steeds. In vers 29 krijgen we de hint dat God ervoor zorgt dat ze er straks niet meer zijn. Hij houdt alles in stand en zonder Hem sterven ze: "Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand, neemt U hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot hun stof".

Gerelateerde profetien

God komt de aarde oordelen (Ps. 98)
God komt om de goddelozen te oordelen (Mal. 4:1-3)
God komt naar de aarde om te oordelen (Ps. 50)
God zal de koningen van de aarde oordelen (Ps. 2:1-12)
Jezus oordeelt alle volken (Mat. 25:31-46)
Vijanden van Israël verzamelen zich voor oorlog maar worden gestraft (Jl. 3:9-16)

Reacties

Ares was supported in part by an American Heart Association fellowship grant 0715579Z how much does tamoxifen reduce the risk of recurrence Alteration of synaptic concentrations of catecholamines with either reserpine or tricyclic antidepressants does not alter the actions of dobutamine in animals, which indicates that the actions of dobutamine are not dependent on presynaptic mechanisms

rapocloma | 29-01-2023 00:00

Drug interactions with tetracyclines cheap cialis online pharmacy Nevertheless, research now shows that there can be too much choice; when there is, consumers are less likely to buy anything at all, and if they do buy, they are less satisfied with their selection

rapocloma | 02-02-2023 09:53

cialis online prescription Birth control pills appear to increase the risk of cervical cancer

Jurpive | 05-03-2023 16:11

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder