Profetie in de Bijbel

Profetie

God komt om de goddelozen te oordelen

Maleachi 4:1-3 | Webmaster3 | ingevoerd: 30-09-2013
Profeet: Maleachi | Geadresseerde: Israël
Trefwoorden: goddelozen, Maleachi

Samenvatting

Maleachi profeteert dat ooit de goddelozen veroordeeld zullen worden.

Bijbeltekst

1 Want zie, die dag komt,
brandend als een oven.
Dan zullen alle hoogmoedigen
en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden.
En de dag die komt, zal ze in vlam zetten,
zegt de HEERE van de legermachten,
Die van hen
wortel noch tak zal overlaten.
2 Maar voor u die Mijn Naam vreest,
zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn;
en u zult naar buiten gaan en dartelen
als kalveren uit de stal.
3 U zult de goddelozen vertrappen.
Voorzeker, stof zullen zij worden
onder uw voetzolen
op die dag die Ik bereiden zal,
zegt de HEERE van de legermachten.

Uitleg

Hoe kan het toch dat het met goddelozen zo goed gaat? Die vraag wordt in Maleachi 3 opgeworpen. In Maleachi 4 verzekert God dat de goddelozen uiteindelijk veroordeeld zullen worden. Ze worden vernietigd en wie God vrezen, zullen ze vertrappen. Mogelijk gaat deze profetie over het oordeel dat Jezus op de laatste dag velt, aan het aan de van de zeventigste week van Daniël. De zin "u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal" is dan ook goed te begrijpen. Die slaat dan op de joden die zijn gevlucht naar de bergen, nadat de gruwel van verwoesting in de tempel is geplaatst.

Vervuld: nee

De goddelozen zijn nog niet vernietigd.

Gerelateerde profetieën

Zefanja over de Dag van de HEERE (Zef. 1:14-18)
Joël beschrijft hoe de Dag van de HEERE eruitziet (Jl. 2:1-11)
Ontkomen aan de Dag van de HEERE is misschien mogelijk (Zef. 2:1-3)
Henoch profeteerde over het oordeel van God (Judas. 1:14-15)
De Zoon des mensen zal komen om te oordelen (Mat. 16:24-28)
De volken die Israël niet dienen, worden verwoest (Jes. 60:12)
Verdrukkers van christenen worden gestraft (2 Tess. 1:3-12)