Profetie in de Bijbel

Profetie

Jesaja over de dag van de Heer

Jesaja 13:1-10 | Webmaster3 | ingevoerd: 06-03-2019 | gewijzigd: 11-03-2019
Profeet: Jesaja | Geadresseerde: iedereen
Trefwoorden: Dag des Heeren, oordeel, Babel

Samenvatting

De dag van de Heer wordt een dag van verwoesting. Zondaars worden weggevaagd, het land wordt een woestenij, profeteert Jesaja.

Bijbeltekst

1 De last over Babel, die Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft.
2 Hef op een kale berg een banier omhoog,
verhef uw stem tegen hen,
wenk met de hand, zodat zij binnentrekken
door de poorten van de edelen.
3 Ík heb opdracht gegeven
aan Mijn geheiligden;
ook heb Ik Mijn helden opgeroepen om Mijn toorn uit te voeren
– zij die uitgelaten zijn over Mijn majesteit.
4 Hoor, rumoer op de bergen,
als van veel volk.
Hoor, gedruis van koninkrijken,
van verzamelde heidenvolken;
de HEERE van de legermachten monstert
de krijgsmacht.
5 Zij komen eraan, uit een ver land,
van het einde van de hemel:
de HEERE en de instrumenten van Zijn gramschap,
om heel het land te gronde te richten.
6 Weeklaag, want de dag van de HEERE is nabij;
als een verwoesting van de Almachtige komt hij.
7 Daarom zullen alle handen slap worden
en elk hart van stervelingen zal wegsmelten.
8 En zij zullen verschrikt worden,
smarten en weeën zullen hen aangrijpen,
zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw.
Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren,
hun gezichten zullen vlammen.
9 Zie, de dag van de HEERE komt, meedogenloos,
met verbolgenheid en brandende toorn,
om van het land een woestenij te maken
en zijn zondaars eruit weg te vagen.
10 Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden
zullen hun licht niet laten schijnen,
de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt,
en de maan zal haar licht niet laten schijnen

Uitleg

In dit hoofdstuk lezen we wat er op de dag van de Heer gebeurt. In vers 1 lezen we dat deze profetie gericht is aan Babel. Het is maar de vraag over we daarmee de stad Babel wordt genoemd. Waarschijnlijker is dat Babel gebruikt wordt om het kwaad in de wereld aan te duiden. Daarom lezen we in vers 11 "Ik zal de wereld haar slechtheid vergelden, en de goddelozen hun ongerechtigheid". Doel is om "van het land een woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg te vagen" (vers 9).

Opdrachtgever voor deze vergelding is God (vers 3).

De opdracht wordt uitgevoerd door "Mijn geheiligden" en "Mijn helden" (vers 3). In vers 4 en 5 wordt gesproken van "koninkrijken, verzamelde heidenvolken". Ze komen "uit een ver land, van het einde van de hemel".

De komst van deze vergelders is te horen. We lezen over rumoer op de bergen en gedruis.

Op deze dag zijn bijzondere verschijnselen aan de hemel te zien. De sterren zullen niet stralen aan de hemel, de zon zal verduisterd worden wanneer zij opkomt en de maan zal niet schijnen.

Het is een tijd van grote angst en groot verdriet: alle handen zullen slap worden en elk hart van stervelingen zal wegsmelten (vers 7), smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen ineenkrimpen als een barende vrouw. (vers 8).

Resultaat van de dag van de Heer is een verwoesting (vers 6). Het land wordt een woestenij, de zondaars worden weggevaagd (vers 9).

Vervuld: nee

Dit oordeel is nog niet over de aarde gekomen.

Gerelateerde profetieën

God zal de wereld straffen (Jes. 13:11)
Mensen worden zeldamer dan goud (Jes. 13:12)
De volken die Israël niet dienen, worden verwoest (Jes. 60:12)
Vijanden van Israël verzamelen zich voor oorlog maar worden gestraft (Jl. 3:9-16)
Joël beschrijft hoe de Dag van de HEERE eruitziet (Jl. 2:1-11)
Moab en Ammonnieten worden gestraft (Zef. 2:8-10)
Ontkomen aan de Dag van de HEERE is misschien mogelijk (Zef. 2:1-3)
Dag van de Heere komt als dief in de nacht (1 Tess. 5:1-11)