Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus kondigt zijn lijden, dood en opstanding aan

Lucas 9:22 | Webmaster3 | ingevoerd: 29-11-2018 | gewijzigd: 29-11-2018 | 4 reacties
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, lijden, opstanding

Samenvatting

Eerste aankondiging van de dood van Jezus in het evangelie van Lucas.

Bijbeltekst

22 Hij zei: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden.

Uitleg

Nadat Petrus verklaard heeft dat Jezus de Messias is, spreekt Jezus de discipelen streng toe. Hij zegt dat ze dit aan niemand moeten zeggen. Daarna vertelt Jezus welke weg Hij moet gaan. Hij moet:
- veel lijden;
- verworpen worden door de oudsten (politiek leiders), overpriesters (geestelijk leiders) en schriftgeleerden (theologen);
- Hij moet gedood worden;
- Hij moet op de derde dag opgewekt worden;
Uit het woord 'moet' kunnen we afleiden dat lijden, verwerping en sterven van Jezus geen tragisch lot zijn. Het is noodzakelijk dat Jezus deze taken volbrengt.

Vervuld: ja

Jezus heeft geleden, is gedood en na drie dagen opgestaan uit de dood.

In de evangeli√ęn lezen we dat Jezus heeft geleden, is verworpen door schriftgeleerden, politiek leiders en religieus leiders (Mat. 26:3, Mat 26:41, Mat. 26:50, Mar. 14:53-65, Luk. 22:66-71, Luk. 23:24-25), is gekruisigd (Mat. 27:33-50, Mar. 15:25-37, Luk. 23:33-46, 19:17-30) en na drie dagen is opgestaan uit de dood (Mat 28:1-10, Mar. 16:9-14, Luk. 24:1-8, Joh. 20:1-10).

Opmerkingen

Deze eerste aankondiging van het leiden van Jezus, is vrijwel identiek aan die we in Markus 8:31-33 vinden. Alleen lezen we in Markus dat Petrus Jezus begint te bestraffen, waarop Jezus zegt "Ga weg achter Mij, satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen."

Gerelateerde profetieŽn

Jezus kondigt Zijn lijden, dood en opstanding aan (Mar. 8:31-33)
Jezus kondigt zijn lijden aan (Mat. 16:21)
Jezus profeteert dat Hij zal lijden en opstaan uit de dood (Mat. 17:1-13)
Jezus zegt dat Hij verraden wordt, zal sterven en zal opstaan (Mat. 17:22-23)

Reacties

buy generic cialis online cheap Minor 1 dasatinib will increase the level or effect of propafenone by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

rapocloma | 25-01-2023 14:31

1 reviews, minocycline hydrochloride 90 mg buy minocycline online best time to take minocycline, finasteride 1 mg online pharmacy

rapocloma | 30-01-2023 18:03

buy cialis 20mg Pseudomonas aeruginosa endocarditis, especially if prosthetic valves or left sided requires consideration for surgical excision

rapocloma | 03-02-2023 09:07

buy cialis 20mg Recommendations for opioid use

Jurpive | 22-02-2023 02:45

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder