Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus zegt dat Hij verraden wordt, zal sterven en zal opstaan

Mattheüs 17:22-23 | Webmaster3 | ingevoerd: 01-05-2015 | gewijzigd: 01-05-2015 | 2 reacties
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Lijden, sterven, Jezus, opstanding

Samenvatting

Jezus zegt dat hij verraden zal worden, wordt gedood en op de derde dag zal opstaan.

Bijbeltekst

22 Toen zij in Galilea verbleven, zei Jezus tegen hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen.
23 En zij zullen Hem doden, maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden. En zij werden erg bedroefd.

Uitleg

Jezus vertelt zijn leerlingen wat Hem te wachten staat:
- Hij zal overgeleverd worden aan mensen.
- Zij zullen Hem Doden.
- Hij zal op de derde dag opgewekt worden.
Al eerder in het evangelie naar Mattheüs laat Jezus weten dat hij zal lijden, sterven en opstaan (Mat.9:14-17, Mat.16:21, Mat.17:1-13). Nieuw in deze verzen is de vermelding dat Hij overgeleverd zal worden. Jezus weet dus dat Hij verraden wordt.

Vervuld: ja

Uit het vervolg van Matheüs en de andere drie evangeliën, weten we dat dit letterlijk gebeurd is.

Gerelateerde profetien

Jezus kondigt aan hoe Hij gedood zal worden (Mat. 20:17-19)
Jezus kondigt zijn lijden aan (Mat. 16:21)
Jezus profeteert dat Hij zal lijden en opstaan uit de dood (Mat. 17:1-13)
Jezus kondigt zijn vertrek aan (Mat. 9:14-17)
Het lichaam van de Messias zal niet vergaan (Ps. 16:10)
Jezus kondigt Zijn lijden, dood en opstanding aan (Mar. 8:31-33)
Jezus vertelt wat met Hem in Jeruzalem zal gebeuren (Luc. 18:31-34)

ReactiesDe eerste dag word HIJ verraden de tweede dag sterft HIJ en de derde dag staat HIJ weer op.

Zo zie ik het want dan klopt in mijn beleving het verhaal dat Maria na de sabbat bij het graf kwam en het leeg was ook beter. Want zeg nou zelf diepbedroefd als ze is zal ze gelijk in de startblokken hebben gestaan om op het moment dat de sabbat voorbij was naar het graf te gaan.

Klasina | 31-03-2018 09:48

comprare cialis online If you re not, you should be

Jurpive | 19-02-2023 21:39

Reageer op deze bijdrage

Plaats hier een snelle reactie of log in en plaats een reactie met uw account.

Uw reactie
Controlevraag
Verder