Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus zegt dat Hij verraden wordt, zal sterven en zal opstaan

Mattheüs 17:22-23 | Webmaster3 | ingevoerd: 01-05-2015 | gewijzigd: 01-05-2015
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Lijden, sterven, Jezus, opstanding

Samenvatting

Jezus zegt dat hij verraden zal worden, wordt gedood en op de derde dag zal opstaan.

Bijbeltekst

22 Toen zij in Galilea verbleven, zei Jezus tegen hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen.
23 En zij zullen Hem doden, maar op de derde dag zal Hij opgewekt worden. En zij werden erg bedroefd.

Uitleg

Jezus vertelt zijn leerlingen wat Hem te wachten staat:
- Hij zal overgeleverd worden aan mensen.
- Zij zullen Hem Doden.
- Hij zal op de derde dag opgewekt worden.
Al eerder in het evangelie naar Mattheüs laat Jezus weten dat hij zal lijden, sterven en opstaan (Mat.9:14-17, Mat.16:21, Mat.17:1-13). Nieuw in deze verzen is de vermelding dat Hij overgeleverd zal worden. Jezus weet dus dat Hij verraden wordt.

Vervuld: ja

Uit het vervolg van Matheüs en de andere drie evangeliën, weten we dat dit letterlijk gebeurd is.

Gerelateerde profetieën

Jezus kondigt aan hoe Hij gedood zal worden (Mat. 20:17-19)
Jezus kondigt zijn lijden aan (Mat. 16:21)
Jezus profeteert dat Hij zal lijden en opstaan uit de dood (Mat. 17:1-13)
Jezus kondigt zijn vertrek aan (Mat. 9:14-17)
Het lichaam van de Messias zal niet vergaan (Ps. 16:10)
Jezus kondigt Zijn lijden, dood en opstanding aan (Mar. 8:31-33)
Jezus vertelt wat met Hem in Jeruzalem zal gebeuren (Luc. 18:31-34)