Profetie in de Bijbel

Profetie

Jezus kondigt zijn lijden aan

Mattheüs 16:21 | Webmaster3 | ingevoerd: 01-04-2015 | gewijzigd: 01-04-2015
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, lijden, opstanding

Samenvatting

Jezus kondigt aan dat hij in Jeruzalem zal lijden en sterven en op de derde dag wordt opgewekt.

Bijbeltekst

21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.

Uitleg

Aan het eind van zijn werk in Galilea kondigt Jezus aan dat hij naar Jeruzalem gaat. Hij zal er:

- lijden (door oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden)
- gedood worden
- op de derde dag worden opgewekt.

Dit is een van de vier keren in Mattheüs dat Jezus zijn dood voorspelt (dat doet Hij ook in Mat.17:22, 20:17 en 26:2).

Vervuld: ja

Alle evangeliën beschrijven dat Jezus in Jeruzalem heeft geleden, is gedood en op de derde dag is opgestaan.

Gerelateerde profetieën

Jezus profeteert dat Hij zal lijden en opstaan uit de dood (Mat. 17:1-13)
Jezus kondigt aan hoe Hij gedood zal worden (Mat. 20:17-19)
Jezus zegt dat Hij verraden wordt, zal sterven en zal opstaan (Mat. 17:22-23)
Jezus kondigt zijn vertrek aan (Mat. 9:14-17)
Het lichaam van de Messias zal niet vergaan (Ps. 16:10)
Jezus vertelt wat met Hem in Jeruzalem zal gebeuren (Luc. 18:31-34)