Profetie in de Bijbel

Profetie

Wie Jezus wil volgen, moet zijn kruis dragen

Lucas 9:22-26 | Webmaster3 | ingevoerd: 07-01-2019 | gewijzigd: 07-01-2019
Profeet: Jezus | Geadresseerde: discipelen
Trefwoorden: Jezus, leven

Samenvatting

Jezus zegt dat wie Hem wil volgen, dagelijks zijn kruis moet dragen. Hij zegt dat Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen.

Bijbeltekst

23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.
24 Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.
25 Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden?
26 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen.

Uitleg

Uit deze woorden van Jezus leren we twee belangrijke dingen:
1. Wie Jezus volgt staat lijden te wachten. Zo iemand moet zichzelf verloochenen en zijn kruis dagelijks opnemen en krijgt het dus zwaar.
2. Jezus komt terug in de heerlijkheid van Zijn Vader en in die van de heilige engelen. Hij zal zich schamen voor wie zich voor Hem en Zijn woorden geschaamd heeft.

Vervuld: gedeeltelijk

1. Veel mensen die gekozen hebben om Jezus te volgen worden vervolgd.
2. Jezus is nog niet teruggekomen.

Opmerkingen

Deze verzen komen voor een groot deel overeen met Mar. 8:34-38.

Gerelateerde profetieën

Wie Jezus wil volgen, moet zijn kruis dragen (Mar. 8:34-38)
Wie het evangelie brengt, zal vervolgd worden (Mat. 10:16-22)
Farizeeën zullen christenen vervolgen (Mat. 23:34-36)
De zonen van Zebedeüs zullen lijden (Mat. 20:20-28)
Jezus over beloning in het eeuwige leven (Luc. 18:18-30)